#Alicevindtleuk

Krachtig maar ook kwetsbaar

In de Volks­krant viel mij een inter­view met Bob Fau­ser (33 jaar) op. Op jon­ge leef­tijd kreeg hij een zeld­za­me dia­gno­se, de ziek­te van Duchen­ne. Na deze dia­gno­se wil Bob voor­al een nor­maal leven lei­den. Hij ver­telt hoe hij omgaat met zijn ziek­te, tegen­sla­gen en zijn toekomst.

 

Alice: #vindikleuk

om de indruk­wek­ken­de manier waar­op Bob ver­telt hoe hij pro­beert posi­tief te blij­ven ondanks de tegen­sla­gen die hij heeft gehad en zijn onze­ke­re toe­komst. Hij kan dit door ‘goe­de men­sen’ om hem heen. Hij durft zich ook kwets­baar op te stel­len. Zo ver­telt hij dat, hoe hij ook zijn best doet om zijn lot te accepteren„dat nooit hele­maal lukt omdat hij ook denkt aan wat er niet is: een car­ri­è­re, een vrien­din. Vol­le­di­ge accep­ta­tie is in zijn ogen onhaalbaar.
Wat ik ook mooi vind, is hoe hij ver­telt dat ande­ren er wat aan heb­ben dat hij posi­tief blijft. Zij rela­ti­ve­ren hun eigen pro­ble­men door zich te ver­plaat­sen in Bob en dat maakt zijn leven dan weer zinvol.