Over Anke de Jong-Koelé

 • Nuchter
 • Rustig
 • Geduldig

Als erva­rings­des­kun­di­ge én pro­fes­si­o­nal ken ik de impact ziek­te en ver­lies. Ik heb rui­me erva­ring in bege­lei­den, coa­chen en trai­nen van men­sen en mijn aan­pak is afge­stemd op de per­soon die voor me zit. Men­sen omschrij­ven mij als warm, met aan­dacht voor de ander. Het levens­ver­haal van men­sen inte­res­seert me en ik loop als het ware een stuk met je mee door het onbe­ken­de land­schap van ziek­te en ver­lies. Zelf heb ik erva­ren dat bege­lei­ding mij gehol­pen heeft de draad van het leven weer op te pakken.

Lees ook het erva­rings­in­zicht van Anke.

Kan helpen bij

 • Acceptatie & rouw
 • Omgaan met vermoeidheid
 • Omgaan met overprikkeling
 • Omgaan met pijn
 • (Vrijwilligers)werk

Gespecialiseerd in

 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
 • Chronische pijn
 • Reumatische aandoeningen

Ik voel me gehoord door jou en door jouw begeleiding worden dingen veel duidelijker voor me. Ik voel me opgelucht dat ik de stap genomen heb, dat had ik veel eerder moeten doen!

Werkwijze

 • Vragend
 • Luisterend
 • Creatieve activiteit
 • Gesprek
 • Gesprek met partner
 • Wandelen

Na een intake bepalen we samen de doelen, de frequentie en welke vorm van begeleiding jou kan helpen. Ik maak gebruik van verschillende werkvormen die passen bij jou en je thema's. Belangrijk is dat we eerst duidelijk krijgen waar de problemen zitten waar je mee worstelt en hoe je daar zo goed mogelijk mee om kunt gaan. Soms zal ik een opdracht voor tussendoor meegeven. Tussendoor evalueren we en stellen we eventueel doelen en frequentie bij.