Over Annick Vlak

 • Humoristisch
 • Duidelijk
 • Rustig

Ik ben psy­cho­loog en cog­ni­tief gedrags­the­ra­peut. Mijn exper­ti­se ligt in het bege­lei­den van men­sen met een licha­me­lij­ke aan­doe­ning en chro­nisch pijn. Al heel wat jaar ben ik als psy­cho­loog werk­zaam in de reva­li­da­tie en sinds 2013 heb ik daar­naast mijn eigen prak­tijk waar ik kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen bege­leid bij het beter om kun­nen gaan met hun licha­me­lij­ke klach­ten. Naast indi­vi­du­e­le gesprek­ken orga­ni­seer ik van­uit mijn prak­tijk ook lot­ge­no­ten­groe­pen voor men­sen met chro­nisch pijn.

Kan helpen bij

 • Acceptatie & rouw
 • Stress
 • Omgaan met pijn
 • Angst & onzekerheid
 • Somberheid

Gespecialiseerd in

 • Lichamelijke beperking
 • Chronische pijn
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
 • Kanker
 • Post Commotioneel Syndroom (PCS) / Whiplash
 • Reumatische aandoeningen

Ik heb bij jou het gevoel dat je mij echt begrijpt

citaat van een cliënt

Werkwijze

 • Luisterend
 • Vragend
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Gesprek
 • Gesprek met partner
 • Oplossingsgerichte benadering

Op een inzichtgevende en oplossingsgerichte manier help ik mensen met een lichamelijke aandoening de regie over hun eigen leven weer terug te krijgen. Mijn aanpak kenmerkt zich in echte aandacht voor de cliënt, samen kijken naar oplossingen en vanuit mijn expertise uitleg geven over bepaalde ziekten of aandoeningen. In het contact ben ik open, rustig en gebruik ik ook graag humor en relativering.