Over Hetty Buist

  • Creatief/ out of the box
  • Duidelijk
  • Rustig

Als 16-jari­ge kreeg ik te maken met de ampu­ta­tie van mijn lin­ker­arm. Na een moei­lij­ke peri­o­de van rouw en ver­wer­king, heb ik mijn draai weer gevon­den in het leven. Ik ben soci­a­le psy­cho­lo­gie gaan stu­de­ren en hap­to­the­ra­pie. Ik heb meer dan 40 jaar erva­ring als erva­rings­des­kun­di­ge en ruim 10 jaar erva­ring als the­ra­peut. Mijn mot­to is: Pluk de dag!

Bekijk ook mijn erva­rings­in­zicht.

Gespecialiseerd in

  • Lichamelijke beperking

Pluk de dag!

Werkwijze

  • Luisterend
  • Vragend

Ik werk van­uit res­pect en posi­ti­vi­teit, luis­te­rend, vra­gend en soms ook con­fron­te­rend. Altijd met als doel jezelf (beter) leren ken­nen en het mooie van het leven blij­ven inzien.