Over Hetty Buist

  • Duidelijk
  • Rustig
  • Creatief/ out of the box

Als 16-jari­ge kreeg ik te maken met de ampu­ta­tie van mijn lin­ker­arm. Na een moei­lij­ke peri­o­de van rouw en ver­wer­king, heb ik mijn draai weer gevon­den in het leven. Ik ben soci­a­le psy­cho­lo­gie gaan stu­de­ren en hap­to­the­ra­pie. Ik heb meer dan 40 jaar erva­ring als erva­rings­des­kun­di­ge en ruim 10 jaar erva­ring als the­ra­peut. Mijn mot­to is: Pluk de dag!

Bekijk ook mijn erva­rings­in­zicht.

Gespecialiseerd in

  • Lichamelijke beperking

Pluk de dag!

Werkwijze

  • Vragend
  • Luisterend

Ik werk vanuit respect en positiviteit, luisterend, vragend en soms ook confronterend. Altijd met als doel jezelf (beter) leren kennen en het mooie van het leven blijven inzien.