Over Irene Corzilius

 • Zorgzaam
 • Analytisch
 • Rustig

Door­dat ik zelf kan­ker heb gehad her­ken ik jouw pro­ces en de bij­be­ho­ren­de pro­ble­men, ook de onzicht­ba­re (lan­ge ter­mijn) klach­ten. Ik help je jouw angst, onze­ker­heid en kwets­baar­heid te ver­dra­gen en te ver­we­ven in je hui­di­ge leven. Daar­naast kij­ken we samen voor­al ook naar moge­lijk­he­den. Als coach ben ik bevlo­gen, empa­thisch en een invoe­len­de ver­bin­der. Ik werk nu 21 jaar in de Gees­te­lij­ke Gezond­heids­zorg en heb daar­naast een Post-HBO regis­ter­op­lei­ding tot pro­fes­si­o­neel coach afgerond.

 

 

 

Kan helpen bij

 • Omgaan met emoties (onzekerheid - somberheid)
 • Acceptatie & rouw
 • Omgaan met vermoeidheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • (Vrijwilligers)werk

Gespecialiseerd in

 • Lichamelijke beperking
 • Kanker
 • Autisme

Turn your wounds into wisdom.

Oprah Winfrey

Werkwijze

 • Luisterend
 • Vragend
 • Creatieve activiteit
 • Gesprek
 • Gesprek met partner
 • Online met begeleiding
 • Wandelen

Je hebt geen invloed op wat je over­komt maar wel hoe je ermee omgaat. Als coach sta ik naast je en onder­steun je bij ver­schil­len­de fases in het ziek­te­pro­ces en daar­na. Kern­woor­den: ver­trou­wen, vei­lig­heid en opti­mis­me • kalm­te en geduld • luis­te­ren • ik kijk ook naar dat wat niet gezegd wordt • aan­voe­len • gelijk­waar­dig­heid • oprech­te inte­res­se • onbe­voor­oor­deeld • nuch­ter • ver­bin­den • aan­slui­ten bij behoef­ten en wen­sen • warm­te en betrok­ken­heid • ik help je jouw gevoe­lens te herkennen/duiden.