Over Jolanda Vaatstra

 • Aanpakker/ praktisch
 • Rustig
 • Geduldig

Ik ben gestart als fysi­o­the­ra­peut en later als manu­eel the­ra­peut in een par­ti­cu­lie­re prak­tijk. Van­we­ge toe­ne­men­de inte­res­se in de psy­cho­lo­gie ben ik ver­vol­gens gaan wer­ken als psy­cho-soma­tisch fysi­o­the­ra­peut in de Hoogstraat Reva­li­da­tie in Utrecht. Hier was ik van 2001 t/m 2020 werk­zaam op de afde­lin­gen ‘chro­nisch pijn’ (vol­was­se­nen & jeugd), ‘dwars­lea­sie’ en ‘ortho­pe­die’. Van­af 2018 ben ik mijn prak­tijk “De Zou­we” in Lex­mond gestart. In deze prak­tijk behan­del ik men­sen met psy­cho-soma­ti­sche klach­ten en/of een reva­li­da­tie hulp­vraag. Daar­naast biedt de prak­tijk “fysio-bui­ten­sport” en leef­stijl­coa­ching aan.

Onze redac­teur Eel­ke ging langs bij Jolan­da en schreef daar­over een arti­kel “ver­an­de­ring is nooit gemak­ke­lijk, maar het kan”.

Kan helpen bij

 • Stress
 • Omgaan met vermoeidheid
 • Omgaan met pijn

Gespecialiseerd in

 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
 • Chronische pijn
 • Chronische vermoeidheid
 • Migraine
 • Repetitive Strain Injury (RSI)

Mijn belangrijkste missie is; Goed luisteren, aansluiten bij jouw hulpvraag en zorgen dat je weer, zoveel als mogelijk, zelf de regie krijgt over een positieve gezondheid in al zijn dimensies.

Werkwijze

 • Oefeningen
 • Ervaren door doen
 • Gesprek
 • Met aanraking

Psy­cho-soma­ti­sche Fysi­o­the­ra­pie is een vorm van fysi­o­the­ra­pie waar­bij de psy­cho­so­ci­a­le fac­to­ren in rela­tie tot de licha­me­lij­ke klach­ten wor­den onder­zocht en behan­deld. Met behulp van o.a. uit­leg, lichaams­be­wust­wor­ding, ont­span­nings- en adem­ha­lings­oe­fe­nin­gen help ik de klach­ten ver­min­de­ren en de psy­chi­sche veer­kracht en flexi­bi­li­teit te vergroten.