Over Jolanda Vaatstra

 • Aanpakker/ praktisch
 • Rustig
 • Geduldig

Ik ben gestart als fysi­o­the­ra­peut en later als manu­eel the­ra­peut in een par­ti­cu­lie­re prak­tijk. Van­we­ge toe­ne­men­de inte­res­se in de psy­cho­lo­gie ben ik ver­vol­gens gaan wer­ken als psy­cho-soma­tisch fysi­o­the­ra­peut in de Hoogstraat Reva­li­da­tie in Utrecht. Hier was ik van 2001 t/m 2020 werk­zaam op de afde­lin­gen ‘chro­nisch pijn’ (vol­was­se­nen & jeugd), ‘dwars­lea­sie’ en ‘ortho­pe­die’. Van­af 2018 ben ik mijn prak­tijk “De Zou­we” in Lex­mond gestart. In deze prak­tijk behan­del ik men­sen met psy­cho-soma­ti­sche klach­ten en/of een reva­li­da­tie hulp­vraag. Daar­naast biedt de prak­tijk “fysio-bui­ten­sport” en leef­stijl­coa­ching aan.

Kan helpen bij

 • Stress
 • Omgaan met vermoeidheid
 • Omgaan met pijn

Gespecialiseerd in

 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
 • Chronische pijn
 • Chronische vermoeidheid
 • Migraine
 • Repetitive Strain Injury (RSI)

Mijn belangrijkste missie is; Goed luisteren, aansluiten bij jouw hulpvraag en zorgen dat je weer, zoveel als mogelijk, zelf de regie krijgt over een positieve gezondheid in al zijn dimensies.

Werkwijze

 • Oefeningen
 • Ervaren door doen
 • Gesprek
 • Met aanraking

Psycho-somatische Fysiotherapie is een vorm van fysiotherapie waarbij de psychosociale factoren in relatie tot de lichamelijke klachten worden onderzocht en behandeld. Met behulp van o.a. uitleg, lichaamsbewustwording, ontspannings- en ademhalingsoefeningen help ik de klachten verminderen en de psychische veerkracht en flexibiliteit te vergroten.