Over Madelinde Olland-de Vries

 • Analytisch
 • Humoristisch
 • Out of the box / anders denkend

Als Per­soon­lij­ke Kracht Coach help en inspi­reer ik jong­vol­was­se­nen van 18–45 jaar, die na kan­ker het gevoel heb­ben zich­zelf kwijt te zijn. Graag wil­len ont­dek­ken waar hun kracht ligt. Hun zelf­ver­trou­wen wil­len vergroten.
Uit eigen erva­ring weet ik hoe nodig en waar­de­vol nazorg na kan­ker is. Het was erg las­tig om de draad weer op te pak­ken na borst­kan­ker (2018). ‘Gewoon’ weer door gaan met mijn leven luk­te niet.
De per­soon­lij­ke kracht metho­diek, waar ik nu mee werk, gaf mij opnieuw inzich­ten in wie ik ben. Het zorg­de voor weer ver­bin­ding met mezelf, een bete­re ener­gie­ver­de­ling, rust, rich­ting en duidelijkheid. 

Kan helpen bij

 • Stress
 • Omgaan met vermoeidheid
 • Omgaan met overprikkeling
 • Leuk & zinvol leven

Gespecialiseerd in

 • Chronische ziekte
 • Chronische pijn
 • Kanker

Madelinde geeft energie! Zij legt snel de verbinding, begrijpt goed wat er speelt & geeft je zelfvertrouwen

Werkwijze

 • Luisterend
 • Werkt met methodiek
 • Gesprek
 • In een groep
 • Online met begeleiding
 • Oplossingsgerichte benadering

In mijn coa­ching kij­ken we samen naar wat er wél is en kan. Levens­lust staat in alle coacht­ra­jec­ten en gesprek­ken cen­traal. We bren­gen jouw ver­lan­gen in beeld, jouw stip op de hori­zon. Ont­dek wat jouw mooie unie­ke per­soon­lij­ke-kracht-eigen­schap­pen zijn, met de focus op wat je moei­te­loos afgaat en dus min­der ener­gie kost. Mijn manier van coa­chen is intu­ï­tief, posi­tief, ver­fris­send, kleur­rijk & ik ben prak­tisch inge­steld. En het aller­mooi­ste resul­taat is: als jij weer straalt, met meer zelf­ver­trou­wen en levens­lust ver­bin­ding met jezelf hebt en daar­door krach­ti­ger in het leven staat!