Over Mia Willems

  • Humoristisch
  • Analytisch
  • Concreet

Ik heb, samen met Carin Schro­der, de coa­ching ‘Stap in je leven 2.0’ ontwikkeld.
Sinds mijn jeugd heb ik migrai­ne. Ik ben daar­door, tegen wil en dank, erva­ren in het pret­tig leven met de gevol­gen van ziek­te en beper­king. Ik werk als zelf­stan­dig pro­ject- en inno­va­tiema­na­ger en hou mij bezig met het ver­be­te­ren van de zorg voor de men­sen die er gebruik van maken.
Uit mijn werk- en pri­ve-erva­ring weet ik hoe moei­lijk het is om din­gen anders aan te pak­ken en ook wat kan hel­pen om dat toch te doen. Ik vind het fijn om nu met ande­ren mee te mogen den­ken daarover.

Lees ook mijn erva­rings­in­zicht en blog over wat ik zelf leer van Mijn Leven 2.0.

Gespecialiseerd in

  • Lichamelijke beperking
  • Chronische ziekte
  • Migraine

Elke grote verandering is begonnen met een eerste kleine stap

Werkwijze

  • Vragend
  • Luisterend
  • Online met begeleiding

Door prik­ke­len­de vra­gen te stel­len, wil ik samen met jou onder­zoe­ken wat jouw leven pret­ti­ger kan maken en je hel­pen om je dro­men en ideeen con­creet te maken. Ik geloof erg in de kracht van doen. Door din­gen te pro­be­ren, te doen, leer je en kom je steeds een stap­je verder.