Over Creatief en ontspannen in de natuur

 • Creatief/ out of the box
 • Humoristisch
 • Duidelijk

In deze vita­li­teits­cur­sus word je uit­ge­no­digd om stap­jes te gaan zet­ten naar meer geluk, balans en ener­gie in je leven. Van­uit de ont­span­ning in de natuur en cre­a­ti­vi­teit (m.n. teke­nen, schil­de­ren, boet­se­ren) komen we dich­ter bij ons zelf te staan. Dit kan hel­pen wan­neer je door ziek­te je nog steeds ver­moeid voelt, je pijn en chro­ni­sche klach­ten ervaart en hier­in ver­be­te­ring wenst. De cur­sus wordt gege­ven door Har­ri­ët­te van der Poel, erva­rings­des­kun­di­ge coach. Zij leeft met chro­ni­sche pijn en maakt in de cur­sus ook gebruik van haar eigen erva­rin­gen.  “Authen­tiek blij­ven in het leven maakt mij geluk­kig in wie ik ben, wat ik wil en hoe ik leef”.

 

Kan helpen bij

 • Stress
 • Omgaan met pijn
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • (Vrijwilligers)werk

Gespecialiseerd in

 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
 • Chronische pijn
 • Astma/COPD
 • Migraine
 • Reumatische aandoeningen

Onze pijn kan onze beste leraar zijn

Werkwijze

 • Luisterend
 • Werkt met methodiek
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Creatieve activiteit
 • Mindfulness
 • Oplossingsgerichte benadering
 • Wandelen

In deze cursus word je in het hier en nu, op holistische wijze gecoacht in klein groepsverband (max 4 deelnemers). De cursus bestaat uit 6 lessen van 2 ½ uur op de dinsdagochtenden om de 14 dagen. Na iedere les krijg je huiswerk en gelegenheid voor reflectie. Steeds in de volgende les komen deze ter sprake. Er wordt rekening gehouden met je belastbaarheid en hoe je “erbij zit ”. Op ieders eigen wijze kom je toe aan verwerkingen en nieuwe waardebepaling.