De kracht van kleur

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

De kracht van kleur

Al sur­fend op inter­net von­den we dit arti­kel over Nele Symons uit Bel­gië. Nele is slecht­ziend door een ziek­te die haar trof op haar 18e. Het beang­stig­de haar dat ze haar vrou­we­lijk­heid zou ver­lie­zen, omdat ze zich niet meer goed kon opma­ken. Maar ze heeft daar iets op bedacht. Ze ont­wik­kel­de tech­nie­ken om je op te kun­nen maken ook als je niet goed ziet en volg­de een pro­fes­si­o­ne­le make-up oplei­ding. Nu geeft ze indi­vi­du­e­le work­shops aan blin­de en slecht­zien­de vrou­wen in Bel­gie. In Neder­land heb­ben we iets der­ge­lijks helaas niet kun­nen vinden.

alice

Ali­ce: “#vin­den­wij­leuk omdat ik goed snap dat je graag make-up wilt gebrui­ken, ook als je blind of slecht­ziend bent. Je bent immers het visi­te­kaart­je van jezelf. Als je daar voor je gevoel geen of min­der grip op hebt, kan dat je onze­ker maken.

Ik vind het ook inspi­re­rend hoe Nele van haar vij­and, haar oog­ziek­te, haar part­ner heeft gemaakt: Ze ont­wik­kel­de een tech­niek en deelt dit met ande­ren blin­den en slecht­zien­den via make-up work­shops. Bij­zon­der is dat de men­sen die bij haar een work­shop heb­ben gevolgd, aan­ge­ven zich ook echt anders te voe­len. Zo geeft ze men­sen niet alleen kleur maar ook kracht!

Lees het artikel

Makeup hear­tist

 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van anderen.

 

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.