Chronische ziekte omdenken? Het kan!

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Chronische ziekte omdenken? Het kan!

Wij kwa­men deze video tegen waar­in Ber­t­hold Gun­ster van Omden­ken ant­woord geeft op de vraag: hoe kan ik een chro­ni­sche ziek­te omden­ken? Hij geeft aan dat je een chro­ni­sche ziek­te waar­schijn­lijk min­der als een pro­bleem ervaart als je jouw situ­a­tie alleen ver­ge­lijkt met jezelf en waar je nu bent.

Portretten-CenM-13-700x700

Mia: “#vin­den­wij­leuk omdat we vaak geneigd zijn ons te ver­ge­lij­ken met gezon­de ande­ren of met hoe we zelf vroe­ger waren. Daar word je niet geluk­ki­ger van, want dan is er waar­schijn­lijk best veel wat je niet kan. Het is wel goed om af en toe je gren­zen op te zoe­ken, maar het is niet slim om altijd te focus­sen op wat je niet (meer) kan.”

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van anderen.

 

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.