Genezen is iets anders dan beter worden

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Genezen is iets anders dan beter worden

Op het onli­ne maga­zi­ne met actu­eel zorg­nieuws Ski­pr kwa­men we een arti­kel tegen dat gaat over de psy­chi­sche impact van de dia­gno­se kan­ker. Mascha Rid­der-Jan­sen kreeg in 2010 borst­kan­ker en ver­telt in het arti­kel hoe ze pas echt met de psy­chi­sche gevol­gen gecon­fron­teerd werd toen de medi­sche behan­de­lin­gen al een tijd ach­ter de rug waren.

Portretten-CenM-11-700x700

Carin: “#vin­den­wij­leuk omdat Mascha aan­geeft dat ze zich door gesprek­ken met een psy­cho­loog van het Helen Dow­ling Insti­tuut (HDI) rea­li­seer­de dat ze niet gek was maar dat haar gevoel pas­te bij het pro­ces dat ze door­maak­te. Deze weten­schap stel­de haar gerust en gaf haar ook de moge­lijk­heid om te kij­ken wat ze kon doen om de draad weer op te pak­ken. Daar geloof ik zelf ook in. Bekijk hier het aan­bod van het HDI. ” 

Lees het verhaal van Mascha Ridder-Janssen

Gene­zen is een ding, maar beter wor­den is echt iets anders.

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van anderen.

 

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.