Wennen en doorgaan

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Wennen en doorgaan

In de docu­men­tai­re Fen­na­meen wordt de blin­de Fen­na Ger­lings een week gevolgd. Ze woont in Zeist en leidt daar een actief, zelf­stan­dig en roe­rig leven. Ze wan­delt, doet haar huis­hou­den, bezoekt vrien­den, valt, moet naar het zie­ken­huis en stapt daar­na gewoon weer op de fiets. Het is een film over een posi­tief leven met een beper­king.

Portretten-CenM-13-700x700

Mia: “#vin­den­wij­leuk omdat Fen­na zo mooi laat zien hoe het haar lukt om een inte­res­sant leven te lei­den en din­gen te onder­ne­men. Je ziet hoe belang­rijk het voor haar is om zo veel moge­lijk zelf te doen en posi­tief te zijn. Zoals zij zelf zegt “Het is een kwes­tie van wen­nen en door­gaan”. En: “hoe meer je lacht, hoe beter het gaat.” Wat een inspi­re­ren­de vrouw!

Bekijk de documentaire (ca. 50 min)

Fen­na­meen

 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Ontvang gratis video’s met inspiratie

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Ontvang gratis video’s met inspiratie

De video­ser­vi­ce van Mijn leven 2.0 is bedoeld om je te inspi­re­ren bij het (opnieuw) vorm­ge­ven van het leven met ziek­te of fysie­ke beper­king. Je kan je hier gra­tis aan­mel­den en ont­vangt dan 3 of 5 keer een kor­te video waar­in men­sen die al lan­ger leven met een licha­me­lij­ke beper­king laten zien hoe zij hun ‘leven 2.0’ heb­ben opge­pakt. Er is een video­ser­vi­ce van Zeist en Amers­foort.

Portretten-CenM-11-700x700

Carin: “#vin­den­wij­leuk omdat men­sen die de video’s heb­ben beke­ken, ver­tel­len dat ze inspi­ra­tie heb­ben opge­daan voor het vorm­ge­ven van hun Leven 2.0. Som­mi­ge men­sen zeg­gen zelfs dat ze meer ver­trou­wen heb­ben gekre­gen in hun moge­lijk­he­den om een goed leven met een fysie­ke beper­king op te bou­wen.”

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn Leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van ande­ren.

 

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.