1095
home,page-template-default,page,page-id-1095,stockholm-core-1.1,select-child-theme-ver-,select-theme-ver-5.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Title Image

Leef jij met een ziekte of lichamelijke beperking? Leer van hoe anderen hun leven vormgeven. Laat je inspireren!

Genieten van de dagen thuis

Genieten van de dagen thuis
Wat doe jij om in deze Coro­na-tijd te genie­ten van de dagen thuis in iso­la­tie? Mijn Leven 2.0 vroeg het een aan­tal men­sen met een fysie­ke beper­king …
Ver­der Lezen

Neem zelf de regie

Neem zelf de regie
Miri­am (53 jaar) uit Soest heeft MS. Ze ziet slecht en leeft al lang met pijn en ver­moeid­heid. Maar zon­der de ziek­te te wil­len baga­tel­li­se­ren weet ze dat het geen zin heeft om in nega­ti­vi­teit te blij­ven han­gen: “Ga niet zit­ten wach­ten tot een ander het voor je oplost, maar neem zelf de regie.” …
Ver­der Lezen

Passen en meten

Passen en meten
In deze video ver­telt Ire­ne waar ze tegen­aan liep toen ze weer aan het werk ging na behan­de­ling voor kan­ker. Haar ver­haal laat zien hoe­veel er moge­lijk is als werk­ne­mer, werk­ge­ver en de bedrijfs­arts samen­wer­ken en kij­ken naar wat er moge­lijk is. …
Ver­der Lezen

Zielige zieke

Zielige zieke
Hoe kan je open zijn over je ziek­te en beper­kin­gen, maar toch niet zie­lig gevon­den wor­den? Mijn Leven 2.0 vroeg een aan­tal men­sen met een fysie­ke beper­king hoe zij hier­mee omgaan …
Ver­der Lezen

Online cultuur

Online cultuur
Er is qua cul­tuur veel te bele­ven op het inter­net. Er zijn films, ten­toon­stel­lin­gen, the­a­ter en zelfs ope­ra en dans­fees­ten. We heb­ben wat sug­ges­ties voor je op een rij gezet …
Ver­der Lezen

Mijn werk paste niet goed bij mij

Mijn werk paste niet goed bij mij
Nicol­le (51 jaar) uit Amers­foort heeft migrai­ne en een nek­her­nia. Ze moest stop­pen met haar car­ri­è­re als arts. Na een fase van paniek is ze nu heel tevre­den met haar leven: “Ik heb nu een lich­ter bestaan, waar­in ruim­te is voor dro­men, lum­me­len, cre­a­ti­vi­teit en nieuws­gie­rig­heid. “ …
Ver­der Lezen

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.