Mini-coaching Stap in je leven 2.0

Hoe weet je wat je leven prettiger maakt? Hoe maak je een plan dat je echt gaat uitvoeren? De gloednieuwe mini-coaching helpt je een eerste stap te zetten en is bedoeld voor mensen met een ziekte of fysieke beperking.

Bekijk de gratis mini-coaching

In 3 stappen naar een prettiger leven.

STAP 1

Bepaal je rich­ting:
Wat wil je gaan doen en waar­om?

STAP 2

Maak een actie­plan:
Hoe ga je het aan­pak­ken?

STAP 3

Voer je plan uit:
Wat helpt je om het echt te doen?

Wat is de mini-coaching?

Probeer gratis uit

Door sub­si­die van de gemeen­te kun­nen men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king de coa­ching nu gra­tis uit­pro­be­ren. Je door­loopt de coa­ching zelf­stan­dig en we stu­ren je na afloop een vra­gen­lijst voor je erva­rin­gen. Klik hier om meer te lezen over de ont­wik­ke­laars.

Start coa­ching zon­der bege­lei­ding

Wil je lie­ver met iemand spar­ren? Scroll dan naar bene­den.Inspiratiesessie

Hoe kom je erach­ter wat jouw leven pret­ti­ger zou maken? Vind je het fijn om hier samen met iemand over na te den­ken, dan is de inspi­ra­tie­ses­sie mis­schien wel wat voor jou. Je kan dan met een coach naar keu­ze (beeld)bellen.

We krij­gen sub­si­die van de gemeen­te en daar­om is de inspi­ra­tie­ses­sie voor men­sen uit Soest, Zeist en Amers­foort gra­tis. Kom je uit een ande­re gemeen­te? Neem dan con­tact om de moge­lijk­he­den te bespre­ken.

Op dit moment zijn er 2 coa­ches. Ze heb­ben zelf erva­ring met leven met een ziek­te of beper­king.

Veelgestelde vragen.

Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over de mini-coaching. Staat je vraag er niet bij?
Neem dan contact met ons op.

Het krij­gen van een ziek­te of fysie­ke beper­king kan je leven behoor­lijk op z’n kop zet­ten. Je kan mis­schien niet meer de din­gen doen op de manier die je gewend was en moet of wil je leven op een ande­re manier gaan invul­len. Om je te hel­pen heb­ben we deze coa­ching ont­wik­keld. In deze coa­ching hel­pen we je met 3 sim­pe­le stap­pen op weg om actief stap­pen te zet­ten op weg naar een pret­tig leven.

Je kunt het pro­gram­ma zelf door­lo­pen, in je eigen tem­po en op het moment dat het jou uit­komt.
Het door­lo­pen van de stap­pen van deze coa­ching kost je in totaal mis­schien zo’n 2 uur. Elke stap bestaat uit het bekij­ken van een kor­te film waar­in wij je uit­leg geven en je tips krijgt van ande­ren die het zelf­de heb­ben mee­ge­maakt, en een opdracht waar je zelf mee aan de gang gaat.

 

Als je wilt, kun je het pro­gram­ma ook samen met een coach door­lo­pen.

Ver­an­de­ren is las­tig en het kan enorm hel­pen als er iemand met je mee­denkt.

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.