Over Geert Joosten

  • Rustig
  • Zorgzaam
  • Analytisch

Ik heb 10 jaar de ziek­te ME/CVS gehad en heb nu al weer 16 jaar de ziek­te van Lyme. Ik ben erva­ren in het omgaan met fysie­ke beper­kin­gen. Tegen­woor­dig sta ik posi­tief in het leven. Ik zit in de WAO maar bege­leid part­ti­me oude­ren. Daar­naast geef ik soms een cur­sus posi­tie­ve psy­cho­lo­gie, waar ik me in heb ver­diept. Ik heb een NLP- en NLP Mas­ter-coa­chop­lei­ding gedaan en start ook als coach voor Spe­ci­al Heroes om men­sen met een fysie­ke beper­king te coa­chen op leef­stijl. Graag sta ik ande­ren bij.

Lees ook mijn erva­rings­in­zicht of dit inter­view waar­in ik ver­tel hoe ik ondanks mijn beper­king een goed leven heb. Ook schreef ik een column waar­in ik mijn 7 tips geef hoe om te gaan met tegen­slag.

Gespecialiseerd in

  • Lichamelijke beperking
  • Chronische ziekte
  • Chronische vermoeidheid
  • Ziekte van Lyme

Alles wat je aandacht geeft groeit

Werkwijze

  • Luisterend
  • Vragend

Ik luister naar je verhaal en door vragen te stellen kan ik met je onderzoeken hoe je een fijner leven kan hebben met je beperking. Door bewustwording krijg je een ruimere blik met meer mogelijkheden. Elk mens heeft keuzes. We ontdekken wat je energie geeft en wat je inspireert. Ik help je in beweging te komen. Door te kijken naar je mindset en door actie te ondernemen kan je stapjes maken richting een meer gewenste toekomst.