Online ontmoeting

Ga in gesprek over prettig leven met een ziekte of beperking

Mijn Leven 2.0 orga­ni­seert regel­ma­tig gra­tis onli­ne ont­moe­tin­gen voor men­sen die leven met een ziek­te of fysie­ke beper­king. De eerst­vol­gen­de is maan­dag 27 juni van 11 tot 12 uur. Het the­ma is zin­ge­ving. We pra­ten dan over hoe je je dagen nut­tig en ple­zie­rig maakt, maar het kan bij­voor­beeld ook gaan over hoe je je dagen indeelt. We wis­se­len erva­rin­gen en tips uit. Het mot­to is: samen weten we meer dan alleen en ‘afkij­ken’ mag!

Het maakt niet uit of je al kor­te­re of lan­ge­re tijd leeft met een beper­king, of je beper­king zicht­baar of onzicht­baar is. De ont­moe­tin­gen zijn voor ieder­een. De ont­moe­tin­gen wor­den gehost door Ali­ce en Ingrid, zij leven zelf met fysie­ke beper­kin­gen. We wer­ken met Zoom en er kun­nen onge­veer 7 men­sen mee­doen. Aan de hand van kor­te film­pjes wis­se­len we eigen erva­rin­gen en tips uit. Aan­mel­den kan hieronder.

De ove­ri­ge data van de ont­moe­tin­gen dit jaar zijn (je kan je al aanmelden!):

  • woens­dag 5 okto­ber 12–13 uur the­ma ‘gewoon doen’ (in de week van de toegankelijkheid)
  • maan­dag 12 decem­ber 11–12 uur the­ma ‘asser­tief zijn’

Eerst nog een vraag? Mail dan naar: info@​mijnleventweepuntnul.​nl

“Een tip van die en een tip van die en dan kom je er wel.”

Ali uit den Dolder

Doe je mee?

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.