Meet-up Levenskunst 2.0

Als afslui­ting van onze onli­ne the­ma­week over Self­ca­re orga­ni­se­ren we zater­dag 5 okto­ber 2024 een meet-up in Amers­foort. Ziek of fysiek beperkt zijn eist men­ta­le tol en posi­tie­ve ener­gie om bij te tan­ken is dan nodig. Inves­te­ren in wat leuk en fijn is is, als je ziek of beperkt bent, nog belang­rij­ker dan als je fit en gezond bent. Self­ca­re dus. Hoe doe jij dit? Ont­dek wat in jouw situ­a­tie moge­lijk is. De meet-up is van 10.30 tot 13.30 uur en inclu­sief een smaak­vol­le lunch. Deel­na­me is gratis.

“Allemaal mensen met mentale energie om iets van hun leven te maken. Dat is heel inspirerend. En je hoeft even niet uit te leggen dat je ‘ergens’ last van hebt..”

Bezoe­ker meet-up Levens­kunst 2.0 in Zeist

Meet-up zaterdag 5 oktober in Amersfoort, thema: Selfcare: Maak van jezelf een prioriteit

Waar: Huis Mie­re­veld, Mie­re­veld­straat 72, 3817 RP Amersfoort.

Pro­gram­ma:
- Inloop (van­af 10.15 uur), geniet van koffie/thee en muziek
- Ope­ning met dag­voor­zit­ter Oscar Brug en het Mijn Leven 2.0 Levenskunst-spel
- Goed gesprek over self­ca­re als levenskunst
- Keu­ze uit 2 work­shops: ervaar en pro­beer uit. Info volgt later.
- Vul je men­ta­le goodie bag met inspiratie
- Lunch (tot 13.30 uur) ver­zorgd door BijRandolf
- Muziek: Anna-Frie­da Klu­en op gitaar
 

We maak­ten vorig jaar een sfeer­im­pres­sie van een meet-up. Zo kan je zien hoe het was.

Wees wel­kom! Het aan­tal plek­ken is beperkt (maxi­maal 30), dus schrijf je snel in!

Doe je mee?

Eerst nog een vraag? Mail dan naar: info@​mijnleventweepuntnul.​nl

Partners

Het festival is een initiatief van de coöperatie Ecare4you, en krijgt (financiële) steun van de gemeente Zeist, gemeente Soest, gemeente Vijfheerenlanden, iCON en HandicapNL,.

Help je mee?

 

Vertel ons wat je van Mijn Leven 2.0 vindt

 

Klik hier.