Werk & Zingeving
731
page-template-default,page,page-id-731,stockholm-core-1.1,select-child-theme-ver-,select-theme-ver-5.2.2,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Title Image
sport
Sport & Hobby
relaties
Relaties & Vriendschap
werk_active
Werk & Zingeving
roer
Zelf aan het roer

Blader hier door alles over werk & zingeving.

De kracht van kleur

De kracht van kleur
Nele Symons uit Bel­gie maak­te van haar vij­and, haar oog­ziek­te, haar part­ner. Ze geeft nu make up work­shops aan blin­de en slecht­zien­de vrou­wen …
Ver­der Lezen

Centrum voor levensvragen Eemland

Centrum voor levensvragen Eemland
Bij het Cen­trum voor levens­vra­gen kan je in gesprek met een gees­te­lijk ver­zor­ger over de zin en bete­ke­nis van het leven. Ook men­sen die de bakens moe­ten ver­zet­ten door ziek­te of fysie­ke beper­king kun­nen hier terecht. Mooi dat dit bestaat. …
Ver­der Lezen

Ik hèb ziekten, maar bèn ze niet

Ik hèb ziekten, maar bèn ze niet
Anke (55 jaar) uit Zeist heeft ver­schil­len­de chro­ni­sche ziek­ten. Ze leer­de accep­te­ren dat ze beper­kin­gen heeft, maar ook dat dit niet haar hele leven hoeft te bepa­len. Door plan­nen op te knip­pen in klei­ne stap­pen, lukt het haar om die din­gen te gaan doen die ze echt wil doen …
Ver­der Lezen

Mijn Leven 2.0 zoekt Soestenaren

Mijn Leven 2.0 zoekt Soestenaren
Mijn Leven 2.0 start ook in de gemeen­te Soest. Om dit goed vorm te geven zijn we nu op zoek naar Soes­te­na­ren die een pret­tig leven heb­ben met een ziek­te of fysie­ke beper­king. Doet u mee? …
Ver­der Lezen

Irritatie van collega’s

Irritatie van collega's
Soms lijkt iemand na een medisch ingrij­pen­de gebeur­te­nis de oude, maar is dat niet. Collega’s kun­nen zich daar­aan erge­ren. Mijn Leven 2.0 vroeg een aan­tal men­sen met een fysie­ke beper­king hoe zij hier­mee omgaan …
Ver­der Lezen

Parkinson is niet de doodstraf

Parkinson is niet de doodstraf
In het Alge­meen Dag­blad lazen we het ver­haal van Phill Robin­son die ver­telt dat je nog kan func­ti­o­ne­ren op je werk nadat je de dia­gno­se Parkin­son krijgt. Onder­zoek naar je moge­lijk­he­den, open­heid en eer­lijk­heid zijn daar­bij essen­ti­eel …
Ver­der Lezen

Wennen en doorgaan

Wennen en doorgaan
De docu­men­tai­re Fen­na­meen gaat over Fen­na uit Zeist. Ze is blind, maar leidt een actief, zelf­stan­dig en roe­rig leven. Wat een inspi­re­ren­de vrouw. …
Ver­der Lezen

Angst maakt je klein

Angst maakt je klein
Mari­an­ne (46 jaar) uit Zeist heeft twee keer kan­ker gehad. Ze pak­te haar leven weer op maar de kan­ker had haar ver­an­derd. Ze had geen ple­zier meer in haar werk, toch bleef ze uit angst voor het onbe­ken­de. Door dit bespreek­baar te maken, luk­te het haar om keu­zes te maken. …
Ver­der Lezen

Ontvang gratis video’s met inspiratie

Ontvang gratis video's met inspiratie
De video­ser­vi­ce van Mijn leven 2.0 is bedoeld om je te inspi­re­ren bij het (opnieuw) vorm­ge­ven van het leven met ziek­te of fysie­ke beper­king. Meld je nu aan en ont­vang de video’s …
Ver­der Lezen

Wat heeft de rolstoel met mij gedaan als architect

Wat heeft de rolstoel met mij gedaan als architect
In dit arti­kel in Trouw ver­telt archi­tect Ed. Bij­man hoe het cre­ë­ren van toe­gan­ke­lijk­heid zijn mis­sie is gewor­den. …
Ver­der Lezen

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.