Werk & Zingeving
731
page-template-default,page,page-id-731,stockholm-core-1.1,select-child-theme-ver-,select-theme-ver-5.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Title Image
sport
Sport & Hobby
relaties
Relaties & Vriendschap
werk_active
Werk & Zingeving
roer
Zelf aan het roer

Blader hier door alles over werk & zingeving.

Genieten van de dagen thuis

Genieten van de dagen thuis
Wat doe jij om in deze Coro­na-tijd te genie­ten van de dagen thuis in iso­la­tie? Mijn Leven 2.0 vroeg het een aan­tal men­sen met een fysie­ke beper­king …
Ver­der Lezen

Passen en meten

Passen en meten
In deze video ver­telt Ire­ne waar ze tegen­aan liep toen ze weer aan het werk ging na behan­de­ling voor kan­ker. Haar ver­haal laat zien hoe­veel er moge­lijk is als werk­ne­mer, werk­ge­ver en de bedrijfs­arts samen­wer­ken en kij­ken naar wat er moge­lijk is. …
Ver­der Lezen

Mijn werk paste niet goed bij mij

Mijn werk paste niet goed bij mij
Nicol­le (51 jaar) uit Amers­foort heeft migrai­ne en een nek­her­nia. Ze moest stop­pen met haar car­ri­è­re als arts. Na een fase van paniek is ze nu heel tevre­den met haar leven: “Ik heb nu een lich­ter bestaan, waar­in ruim­te is voor dro­men, lum­me­len, cre­a­ti­vi­teit en nieuws­gie­rig­heid. “ …
Ver­der Lezen

De kracht van kleur

De kracht van kleur
Nele Symons uit Bel­gie maak­te van haar vij­and, haar oog­ziek­te, haar part­ner. Ze geeft nu make up work­shops aan blin­de en slecht­zien­de vrou­wen …
Ver­der Lezen

Centrum voor levensvragen Eemland

Centrum voor levensvragen Eemland
Bij het Cen­trum voor levens­vra­gen kan je in gesprek met een gees­te­lijk ver­zor­ger over de zin en bete­ke­nis van het leven. Ook men­sen die de bakens moe­ten ver­zet­ten door ziek­te of fysie­ke beper­king kun­nen hier terecht. Mooi dat dit bestaat. …
Ver­der Lezen

Ik hèb ziekten, maar bèn ze niet

Ik hèb ziekten, maar bèn ze niet
Anke (55 jaar) uit Zeist heeft ver­schil­len­de chro­ni­sche ziek­ten. Ze leer­de accep­te­ren dat ze beper­kin­gen heeft, maar ook dat dit niet haar hele leven hoeft te bepa­len. Door plan­nen op te knip­pen in klei­ne stap­pen, lukt het haar om die din­gen te gaan doen die ze echt wil doen …
Ver­der Lezen

Mijn Leven 2.0 zoekt Soestenaren

Mijn Leven 2.0 zoekt Soestenaren
Mijn Leven 2.0 start ook in de gemeen­te Soest. Om dit goed vorm te geven zijn we nu op zoek naar Soes­te­na­ren die een pret­tig leven heb­ben met een ziek­te of fysie­ke beper­king. Doet u mee? …
Ver­der Lezen

Irritatie van collega’s

Irritatie van collega's
Soms lijkt iemand na een medisch ingrij­pen­de gebeur­te­nis de oude, maar is dat niet. Collega’s kun­nen zich daar­aan erge­ren. Mijn Leven 2.0 vroeg een aan­tal men­sen met een fysie­ke beper­king hoe zij hier­mee omgaan …
Ver­der Lezen

Parkinson is niet de doodstraf

Parkinson is niet de doodstraf
In het Alge­meen Dag­blad lazen we het ver­haal van Phill Robin­son die ver­telt dat je nog kan func­ti­o­ne­ren op je werk nadat je de dia­gno­se Parkin­son krijgt. Onder­zoek naar je moge­lijk­he­den, open­heid en eer­lijk­heid zijn daar­bij essen­ti­eel …
Ver­der Lezen

Wennen en doorgaan

Wennen en doorgaan
De docu­men­tai­re Fen­na­meen gaat over Fen­na uit Zeist. Ze is blind, maar leidt een actief, zelf­stan­dig en roe­rig leven. Wat een inspi­re­ren­de vrouw. …
Ver­der Lezen

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.