Zelf aan het roer
727
page-template-default,page,page-id-727,stockholm-core-1.1,select-child-theme-ver-,select-theme-ver-5.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Title Image
sport
Sport & Hobby
relaties
Relaties & Vriendschap
werk
Werk & Zingeving
roer_active
Zelf aan het roer

Blader hier door alles over zelf aan het roer.

Genieten van de dagen thuis

Genieten van de dagen thuis
Wat doe jij om in deze Coro­na-tijd te genie­ten van de dagen thuis in iso­la­tie? Mijn Leven 2.0 vroeg het een aan­tal men­sen met een fysie­ke beper­king …
Ver­der Lezen

Neem zelf de regie

Neem zelf de regie
Miri­am (53 jaar) uit Soest heeft MS. Ze ziet slecht en leeft al lang met pijn en ver­moeid­heid. Maar zon­der de ziek­te te wil­len baga­tel­li­se­ren weet ze dat het geen zin heeft om in nega­ti­vi­teit te blij­ven han­gen: “Ga niet zit­ten wach­ten tot een ander het voor je oplost, maar neem zelf de regie.” …
Ver­der Lezen

Zielige zieke

Zielige zieke
Hoe kan je open zijn over je ziek­te en beper­kin­gen, maar toch niet zie­lig gevon­den wor­den? Mijn Leven 2.0 vroeg een aan­tal men­sen met een fysie­ke beper­king hoe zij hier­mee omgaan …
Ver­der Lezen

Mijn werk paste niet goed bij mij

Mijn werk paste niet goed bij mij
Nicol­le (51 jaar) uit Amers­foort heeft migrai­ne en een nek­her­nia. Ze moest stop­pen met haar car­ri­è­re als arts. Na een fase van paniek is ze nu heel tevre­den met haar leven: “Ik heb nu een lich­ter bestaan, waar­in ruim­te is voor dro­men, lum­me­len, cre­a­ti­vi­teit en nieuws­gie­rig­heid. “ …
Ver­der Lezen

Als je het zelf wilt doen

Als je het zelf wilt doen
Dit zelf­hulp boek biedt inzicht hoe je stap voor stap en in eigen tem­po een som­ber gevoel posi­tief kan beïn­vloe­den. …
Ver­der Lezen

Verander je mindset en je leven verandert

Verander je mindset en je leven verandert
Geert (55 jaar) uit Zeist leeft al 15 jaar met de ziek­te van Lyme, met als belang­rijk­ste gevol­gen ver­moeid­heid, spier­zwak­te en geheu­gen­pro­ble­men. Toch geeft hij aan dat hij nu een heel fijn leven heeft. De ziek­te daag­de hem uit zijn mind­set rigou­reus te ver­an­de­ren, met gro­te gevol­gen. …
Ver­der Lezen

Mijn Leven 2.0 zoekt Soestenaren

Mijn Leven 2.0 zoekt Soestenaren
Mijn Leven 2.0 start ook in de gemeen­te Soest. Om dit goed vorm te geven zijn we nu op zoek naar Soes­te­na­ren die een pret­tig leven heb­ben met een ziek­te of fysie­ke beper­king. Doet u mee? …
Ver­der Lezen

Wennen en doorgaan

Wennen en doorgaan
De docu­men­tai­re Fen­na­meen gaat over Fen­na uit Zeist. Ze is blind, maar leidt een actief, zelf­stan­dig en roe­rig leven. Wat een inspi­re­ren­de vrouw. …
Ver­der Lezen

Ontvang gratis video’s met inspiratie

Ontvang gratis video's met inspiratie
De video­ser­vi­ce van Mijn leven 2.0 is bedoeld om je te inspi­re­ren bij het (opnieuw) vorm­ge­ven van het leven met ziek­te of fysie­ke beper­king. Meld je nu aan en ont­vang de video’s …
Ver­der Lezen

Genezen is iets anders dan beter worden

Genezen is iets anders dan beter worden
Mascha Rid­der-Jan­sen kreeg borst­kan­ker en ver­telt in dit arti­kel op Ski­pr hoe ze pas echt met de psy­chi­sche gevol­gen gecon­fron­teerd werd toen de medi­sche behan­de­lin­gen ach­ter de rug waren …
Ver­der Lezen

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.