Over Hanneke Dullemond

 • Duidelijk
 • Rustig
 • Zorgzaam

Wil je beter leren omgaan met ver­an­de­ring of tegen­slag? Als coach bege­leid ik je graag. Veer­kracht en zelf­com­pas­sie zijn de pij­lers van Veerzacht, mijn coach- en inspiratiepraktijk.
Zelf heb ik door ver­schil­len­de oor­za­ken artro­se in mijn enkel en leef ik met gevol­gen van niet-aan­ge­bo­ren her­sen­let­sel (NAH). Tin­ni­tus, prik­kel­ge­voe­lig­heid en ver­min­der­de ener­gie zijn mij niet vreemd. Leren omgaan met je kwets­baar­heid én je kracht kan je nieuw per­spec­tief geven, ook als je een deel van je gezond­heid hebt moe­ten inle­ve­ren. Met com­pas­sie én sti­mu­lans bege­leid ik je graag.

Kan helpen bij

 • Acceptatie & rouw
 • Omgaan met vermoeidheid
 • Omgaan met overprikkeling
 • Persoonlijke ontwikkeling

Gespecialiseerd in

 • Lichamelijke beperking
 • Gehoorverlies / Tinnitus

“Hanneke is een zeer betrokken coach. Ze weet steeds precies de goede vragen te stellen. Ik heb heel veel geleerd over mezelf en heb onder haar begeleiding goede stappen kunnen zetten.” 

Werkwijze

 • Werkt met methodiek
 • Vragend
 • Vraag en antwoord
 • Gesprek
 • Mindfulness
 • Online met begeleiding

Veer­krach­tig zijn kun je leren. Op je eigen manier, zoals het bij jou past. Ik werk van­uit het con­cept van ‘zach­te veer­kracht’. In navol­ging van David Dewulf geloof ik dat zelf­com­pas­sie (geen zelf­me­de­lij­den!) een belang­rij­ke voor­waar­de is om veer­krach­tig te kun­nen zijn. Samen ver­ken­nen we hoe je kijkt naar de tegen­slag of ver­an­de­ring in je leven, hoe je erover denkt en hoe dat je beïn­vloedt. In onze gesprek­ken stel ik je vra­gen, ik deel ken­nis en doe oefe­nin­gen met je. We wer­ken toe naar een nieuw per­spec­tief en meer regie over jouw leven.