Over Hanneke Dullemond

 • Duidelijk
 • Rustig
 • Zorgzaam

Door ver­schil­len­de oor­za­ken heb ik artro­se in mijn enkel, niet-aan­ge­bo­ren her­sen­let­sel (NAH), tin­ni­tus en gehoor­scha­de. Het her­sen­let­sel uit zich voor­al in prik­kel­ge­voe­lig­heid en vermoeidheid.
Ik heb alles wat ik heb mee­ge­maakt goed een plek kun­nen geven. Met behulp van een­vou­di­ge metho­des kan ik mijn ener­gie goed ver­de­len over gezin, werk en vrije tijd.
Door de post-HBO coach oplei­ding (2020) heb ik geleerd ande­ren te bege­lei­den. Als coach ben ik er voor jou. Het is fijn dat ik ken­nis en erva­ring heb, maar als coach richt ik me op jouw behoefte.

Kan helpen bij

 • Acceptatie & rouw
 • Omgaan met vermoeidheid
 • Omgaan met overprikkeling
 • Persoonlijke ontwikkeling

Gespecialiseerd in

 • Lichamelijke beperking
 • Gehoorverlies / Tinnitus

“Hanneke weet in heel korte tijd, op een prettige natuurlijke manier, dichtbij te komen. Hierdoor was het voor mij makkelijk om me open te stellen voor verandering.”

Werkwijze

 • Werkt met methodiek
 • Vragend
 • Gesprek
 • Mindfulness
 • Online met begeleiding

Veer­krach­tig zijn kun je leren. Op je eigen manier, zoals het bij jou past. Ik werk van­uit het con­cept van ‘zach­te veer­kracht’. In navol­ging van David Dewulf (BE) geloof ik dat zelf­com­pas­sie (geen zelf­me­de­lij­den) een belang­rij­ke voor­waar­de is om veer­krach­tig te kun­nen zijn. Ik deel ken­nis en stel vra­gen over waar je staat. Samen ver­ken­nen we hoe je kijkt naar de tegen­slag in je leven, hoe je erover denkt en hoe dat je beïn­vloedt. We wer­ken toe naar een nieuw per­spec­tief en regie over jouw leven.