Over Hanneke Dullemond

 • Duidelijk
 • Rustig
 • Zorgzaam

Door ver­schil­len­de oor­za­ken heb ik artro­se in mijn enkel, niet-aan­ge­bo­ren her­sen­let­sel (NAH), tin­ni­tus en gehoor­scha­de. Het her­sen­let­sel uit zich voor­al in prik­kel­ge­voe­lig­heid en vermoeidheid.
Ik heb alles wat ik heb mee­ge­maakt goed een plek kun­nen geven. Met behulp van een­vou­di­ge metho­des kan ik mijn ener­gie goed ver­de­len over gezin, werk en vrije tijd.
Door de post-HBO coach oplei­ding (2020) heb ik geleerd ande­ren te bege­lei­den. Als coach ben ik er voor jou. Het is fijn dat ik ken­nis en erva­ring heb, maar als coach richt ik me op jouw behoefte.

Kan helpen bij

 • Acceptatie & rouw
 • Omgaan met vermoeidheid
 • Omgaan met overprikkeling
 • Persoonlijke ontwikkeling

Gespecialiseerd in

 • Lichamelijke beperking
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Tinnitus / overgevoeligheid voor geluid

“Hanneke weet in heel korte tijd, op een prettige natuurlijke manier, dichtbij te komen. Hierdoor was het voor mij makkelijk om me open te stellen voor verandering.”

Werkwijze

 • Werkt met methodiek
 • Vragend
 • Gesprek
 • Mindfulness
 • Online met begeleiding

Veer­krach­tig zijn kun je leren. Op je eigen manier, zoals het bij jou past. Ik werk van­uit het con­cept van ‘zach­te veer­kracht’. In navol­ging van David Dewulf (BE) geloof ik dat zelf­com­pas­sie (geen zelf­me­de­lij­den) een belang­rij­ke voor­waar­de is om veer­krach­tig te kun­nen zijn. Ik deel ken­nis en stel vra­gen over waar je staat. Samen ver­ken­nen we hoe je kijkt naar de tegen­slag in je leven, hoe je erover denkt en hoe dat je beïn­vloedt. We wer­ken toe naar een nieuw per­spec­tief en regie over jouw leven.