Mijn Leven 2.0 zoekt Soestenaren

Like_btn

Mijn Leven 2.0 zoekt Soestenaren

Mijn Leven 2.0 start ook in de gemeen­te Soest! Om Mijn Leven 2.0 hier goed vorm te geven zijn we nu op zoek naar Soes­te­na­ren die een pret­tig leven heb­ben met een ziek­te of fysie­ke beper­king en ons wil­len ver­tel­len hoe ze dat aan­pak­ken en wel­ke tips ze heb­ben voor anderen.

 

In de gemeen­te Soest ont­wik­ke­len we inspi­re­ren­de films en een onli­ne coa­chings­mo­du­le ‘Stap in je leven 2.0’ voor en door men­sen met een ziek­te of fysie­ke beper­king. Het doel is men­sen onder­steu­nen bij het rea­li­se­ren van een pret­tig leven met een fysie­ke beper­king. Van­uit het inno­va­tie­fonds Soci­al Domein heb­ben we finan­cie­le steun gekregen.

Doet u mee?

Heeeft u een fysie­ke beper­king of ziek­te en een pret­tig leven? Woont u in Soest of Soes­ter­berg en wilt u mee­wer­ken aan een inter­view of mis­schien zelfs een film? Leuk! Laat het weten via mail, app of tele­foon: mia.​willems@​ecare4you.​nl of 06–12272027, dan nemen wij con­tact op.

Door uw erva­rin­gen en tips te delen, helpt u ande­ren die nu voor deze uit­da­ging staan.

 

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.