Over Cursus verminder je pijn — met hulp van je brein

 • Concreet
 • Aanpakker/ praktisch
 • Duidelijk

In deze onli­ne cur­sus, geba­seerd op het boek ‘Pijn en het Brein’ van Anne­ma­rie­ke Fle­ming, leer je het vol­gen­de: 1) Aan­hou­den­de pijn te ver­min­de­ren met hulp van je brein, 2) Wat er in het brein gebeurt bij aan­hou­den­de pijn­klach­ten of chro­ni­sche pijn 3) Hoe je je pijn beter kunt beheer­sen met behulp van prak­ti­sche tools 4) Een balans vin­den tus­sen ener­gie­ge­vers en ‑nemers  5) Hoe je meer rust en ont­span­ning in je leven kunt bren­gen 6) Op een ver­ant­woor­de manier acti­vi­tei­ten opbou­wen 7) Ondanks aan­hou­den­de pijn (weer) moge­lijk­he­den en kan­sen zien.

Onze redac­teur Eel­ke volg­de de trai­ning en schreef over haar erva­rin­gen een arti­kel “ik snap beter wat mijn lichaam me ver­telt¨.

 

Kan helpen bij

 • Omgaan met vermoeidheid
 • Omgaan met pijn

Gespecialiseerd in

 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
 • Chronische pijn
 • Chronische vermoeidheid
 • Fibromyalgie
 • Post Commotioneel Syndroom (PCS) / Whiplash

De cursus Verminder Je Pijn legt helder en aansprekend uit hoe het pijnsysteem werkt. Deze training bevat nuttige handvatten over wat je wel en niet zelf kunt doen. 

Lineke Tak, Dimence

Werkwijze

 • Online zonder begeleiding

Deze onli­ne cur­sus kun je vol­gen waar en wan­neer jij maar wilt, in je eigen tem­po. Je krijgt leer­za­me video’s van gezond­heids­zorg­psy­cho­loog Anne­ma­rie­ke Fle­ming, zij heeft een schat aan erva­ring en biedt prak­ti­sche tools en (audio-) oefe­nin­gen, uit­leg over aan­hou­den­de pijn geba­seerd op recen­te weten­schap­pe­lij­ke bevin­din­gen, down­lo­ad­ba­re schema’s om stap voor stap bepaal­de acti­vi­tei­ten op te bou­wen en ver­die­pen­de arti­ke­len. Je kunt ook een ver­slag van al je inge­vul­de opdrach­ten down­lo­a­den zodat je het later nog eens kunt na lezen.