Het leven van Tes­sa (51 jaar) uit Amers­foort draai­de 14 jaar gele­den 180 gra­den om. Ze heeft een auto-onge­luk gehad en als gevolg daar­van een dwars­lae­sie. Sinds­dien leeft ze een actief en spor­tief leven in een rol­stoel. In drie film­pjes laat zij zien hoe zij haar leven leuk maakt.

1. Soms is stoppen beter

Tes­sa heeft naar ande­re manie­ren moe­ten zoe­ken om te bewe­gen en te genie­ten. Dat bete­ken­de voor haar dat ze stop­te met dan­sen, maar geniet van bui­ten fietsen.

 

2. Kijk naar de voordelen

Ondanks haar han­di­cap telt Tes­sa haar zege­nin­gen. Wie is er niet jaloers op de mooi­ste plek in het the­a­ter en altijd een goe­de parkeerplek?

TIP: De gemeen­te Amers­foort heeft een team dat zich inzet voor de toe­gan­ke­lijk­heid van de stad voor men­sen met een beper­king. Ze horen graag wat gedaan moet wor­den om de stad nog toe­gan­ke­lij­ker te maken.

 

3. Positiviteit loont

Als je in een rol­stoel komt is het leven niet voor­bij. Zo hield Tes­sa van mooie kle­ding en dat doet ze nog steeds.

TIP: Wil jij met iemand naden­ken over wat je leven pret­ti­ger zou maken? Dan is onze inspi­ra­tie­ses­sie mis­schien wel wat voor jou.

Films: Babette Burgi