Leuk dat je mee wilt doen!

Je kan op 2 manie­ren aan de slag:

1. Je kan met een van onze coa­ches aan de slag. Je krijgt 2 één op één coa­chings­ses­sies van maxi­maal 60 minu­ten. Je gaat samen naden­ken wat jouw leven pret­ti­ger kan maken. De ses­sies zijn onli­ne, via (beeld)bellen.

Met sub­si­die zijn de ses­sies voor men­sen uit de gemeen­ten Soest, Zeist en Amers­foort gra­tis. Kom je uit een ande­re gemeen­te? Dan vra­gen we een finan­cie­le bij­dra­ge van 25 euro.

2. Je kan zelf­stan­dig de mini-coa­ching door­lo­pen. Je bekijkt dan de film­pjes en doet voor jezelf de opdrach­ten. Klik hier om op deze manier aan de slag te gaan.

Op dit moment zijn er 3 coa­ches. Ze heb­ben zelf erva­ring met het leven met een ziek­te of beper­king. Je kan zelf kie­zen met wie je aan de slag wilt.

Mijn Leven 2.0

Tele­foon: 06–12272027
(ma t/m vr bereik­baar tus­sen 9.00–18.00 uur)

E‑mail: info@​mijnleventweepuntnul.​nl
(we nemen bin­nen 2 werk­da­gen con­tact op)

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.