Leuk dat je meer wilt weten!

Je kan op 2 manie­ren aan de slag:

1. Je kan zelf­stan­dig de mini-coa­ching door­lo­pen. Je bekijkt dan de film­pjes en doet voor jezelf de opdrachten.

2. Je kan met een van onze coa­ches een inspi­ra­tie­ses­sie afspre­ken en, als je wilt, daar­na samen de mini-coa­ching door­lo­pen. De ses­sie is onli­ne, via (beeld)bellen. Je gaat samen naden­ken over wat jouw leven pret­ti­ger zou maken.
Voor men­sen uit de gemeen­ten Soest, Zeist en Amers­foort is dit gra­tis. Kom je uit een ande­re gemeen­te? Neem dan con­tact op om de moge­lijk­he­den te bespreken.

Op dit moment zijn er 2 coa­ches. Ze heb­ben zelf erva­ring met het leven met een ziek­te of beperking.

Mijn Leven 2.0

Tele­foon: 06–12272027
(ma t/m vr bereik­baar tus­sen 9.00–18.00 uur)

E‑mail: info@​mijnleventweepuntnul.​nl
(we nemen bin­nen 2 werk­da­gen con­tact op)

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.