Je kan op 2 manieren aan de slag:

1. Je kan met een van onze erva­rings­des­kun­di­gen aan de slag. Je krijgt 2 één op één ses­sies van maxi­maal 60 minu­ten. Je gaat samen naden­ken wat jouw leven pret­ti­ger kan maken. De ses­sies zijn onli­ne, via (beeld)bellen.

2. Je kan zelf­stan­dig de stap­pen door­lo­pen. Je bekijkt dan de film­pjes en doet voor jezelf de opdrachten.
KLIK HIER om op deze manier aan de slag te gaan.

Op dit moment zijn er 2 erva­rings­des­kun­di­gen. Ze heb­ben zelf erva­ring met het leven met een ziek­te of beper­king. Je kan kie­zen met wie je aan de slag wilt.

Mijn Leven 2.0

Tele­foon (bel­len of Whats­app): 06–12272027
(ma t/m vr bereik­baar tus­sen 9.00–18.00 uur)

E‑mail: info@​mijnleventweepuntnul.​nl
(we nemen bin­nen 2 werk­da­gen con­tact op)

Help je mee?

 

Vertel ons wat je van Mijn Leven 2.0 vindt

 

Klik hier.