San­dra is gebo­ren met één hand, maar ze ziet zich­zelf niet als ‘iemand met een beper­king’. In haar ogen is ze heel nor­maal. Ze sport graag en heeft er zelfs haar werk van gemaakt bij Team Sport­ser­vi­ce in de regio Vijf­hee­ren­lan­den en de pro­vin­cie Utrecht. In 3 film­pjes ver­telt ze waar­om spor­ten en bewe­gen zo belang­rijk voor haar is.

1. Doe maar gewoon

Vroe­ger vond San­dra het las­tig dat men­sen naar haar kij­ken. Nu niet meer. Ze zegt nu: ik mis mijn arm niet, jij mist hem.

2. Bewegen is leven

Bewe­gen en spor­ten hoort bij San­dra. Het maakt van haar een blij­er mens.

3. Bewegen voor iedereen

Sandra’s mis­sie is om ieder­een die wil, ook men­sen die den­ken dat ze het niet kun­nen, aan het bewe­gen te krij­gen. Ze vindt het gewel­dig als ze ziet dat men­sen dan opbloeien.

Meer weten over spor­ten en bewe­gen met een beper­king? Kijk op de web­si­te van Uniek Spor­ten

Films: Ralf Silvius. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Vijfheerenlanden