Mini-coaching Stap in je leven 2.0

1 STAP 1 bepaal je rich­ting
2 STAP 2 maak je actie­plan
3 STAP 3 voer je plan uit
4 Tot slot
 • Stap 1 Bepaal je richting: wat ga jij doen en waarom?

 • De coa­ching is nieuw en je kan deze nu gra­tis uit­pro­be­ren! Om je erva­rin­gen te horen, stu­ren we je na afloop een kor­te vra­gen­lijst. In deze eer­ste stap ga je naden­ken over wat je echt wilt. In de video hel­pen we je onder­zoe­ken wat jouw leven pret­ti­ger maakt. Bekijk de video en vul daar­na de opdracht eron­der in.

 • e‑book
 • Opdracht: Bepaal je richting

  Om je rich­ting te bepa­len is het goed dat je de tijd neemt om na te den­ken over wat je echt wilt. We heb­ben een paar vra­gen opge­steld die je daar­bij kun­nen hel­pen:

  • Wat geeft je ple­zier of vol­doe­ning?
  • Wat is op dit moment belang­rijk voor je?
  • Wat zie je ande­ren doen waar je (mis­schien heel stie­kem) van denkt dat jij dat ook wel zou wil­len?
  • Wat zou je vaker wil­len doen?
 • Bekijk ook eens

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.