Mini-coaching Stap in je leven 2.0

1 STAP 1 bepaal je rich­ting
2 STAP 2 maak je actie­plan
3 STAP 3 voer je plan uit
4 Tot slot
  • Stap 1 Bepaal je richting: wat ga jij doen en waarom?

  • De coa­ching is nieuw en je kan deze nu gra­tis uit­pro­be­ren! Om je erva­rin­gen te horen, stu­ren we je na afloop een kor­te vra­gen­lijst. In deze eer­ste stap ga je naden­ken over wat je echt wilt. In de video hel­pen we je onder­zoe­ken wat jouw leven pret­ti­ger maakt. Bekijk de video en vul daar­na de opdracht eron­der in.

  • Opdracht: Bepaal je richting

    Je gaat nu beden­ken wat jij de komen­de tijd gaat doen om je leven leu­ker te maken. Om op ideeen te komen kan het hel­pen om na te den­ken over wat je ple­zier of vol­doe­ning geeft, wat op dit moment belang­rijk voor je is, wat jij vaker zou wil­len doen of wat zie jij ande­ren ziet doen waar je (mis­schien heel stie­kem) van denkt dat jij dat ook wel zou wil­len.

  • Als je naar de vol­gen­de stap gaat wordt je ant­woord opge­sla­gen. Na stap 3 kan je je ant­woor­den naar jezelf laten mai­len. Alleen jij ziet je ant­woor­den. Mocht je dat wil­len, dan kunt er op dat moment voor kie­zen, om je ant­woor­den ook naar een coach van Mijn Leven 2.0 te stu­ren (Esther of Mia). Ze geven je dan feed­back. Na stap 3 kan je ook het e‑boek aan­vra­gen.

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.