Mini-coaching Stap in je leven 2.0

1 STAP 1 bepaal je rich­ting
2 STAP 2 maak je actie­plan
3 STAP 3 voer je plan uit
4 Tot slot
  • Stap 1 Bepaal je richting: wat ga jij doen en waarom?

  • De coa­ching is nieuw en je kan deze nu gra­tis uit­pro­be­ren! Om je erva­rin­gen te horen, stu­ren we je na afloop een kor­te vra­gen­lijst. In deze eer­ste stap ga je naden­ken over wat je echt wilt. In de video hel­pen we je onder­zoe­ken wat jouw leven pret­ti­ger maakt. Bekijk de video en vul daar­na de opdracht eron­der in.

  • e‑book
  • Opdracht: Bepaal je richting

    Vul her­on­der de opdracht in. Als je naar de vol­gen­de stap gaat wordt je ant­woord opge­sla­gen. Na stap 3 kan je een over­zicht van je ant­woor­den down­lo­a­den en/of naar je coach mai­len.

Help je mee?

 

Wij willen deze website verbeteren.
Wil je 3 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier voor onze korte poll op Surveymonkey.