Mini-coaching Stap in je leven 2.0

1STAP 1 bepaal je richting
2STAP 2 maak je actieplan
3STAP 3 voer je plan uit
4Tot slot
  • STAP 1 Bepaal je richting: wat ga jij doen en waarom?

  • In deze eer­ste stap ga je naden­ken over wat je echt wilt. In de video hel­pen we je onder­zoe­ken wat jouw leven pret­ti­ger maakt. Bekijk de video en vul daar­na de opdracht eron­der in. 

  • Opdracht: Bepaal je richting

    Je gaat nu beden­ken wat jij de komen­de tijd gaat doen om je leven leu­ker te maken. Om op ideeen te komen kan het hel­pen om na te den­ken over wat je ple­zier of vol­doe­ning geeft, wat op dit moment belang­rijk voor je is, wat jij vaker zou wil­len doen of wat zie jij ande­ren ziet doen waar je (mis­schien heel stie­kem) van denkt dat jij dat ook wel zou willen.

  • Als je naar de vol­gen­de stap gaat, word je ant­woord opge­sla­gen. Na stap 3 kun je je ant­woor­den naar jezelf mai­len. Alleen jij ziet je ant­woor­den. Na stap 3 kan je ook het e‑boek aan­vra­gen. Mocht je dat wil­len, dan kun je hulp van een coach krij­gen. Je kan een inspi­ra­tie­ses­sie doen en/of je ant­woor­den voor feed­back naar een coach van Mijn Leven 2.0 sturen. 

Help je mee?

 

Vertel ons wat je van Mijn Leven 2.0 vindt

 

Klik hier.