Mar­lies (62 jaar)  uit Soest heeft chro­ni­sche rug­klach­ten en de ziek­te van Lyme en is daar­door fysiek behoor­lijk beperkt. Daar­om leidt zij haar eigen hulp­hond Beer­tje op. Mar­lies is ondanks haar beper­kin­gen altijd op zoek naar moge­lijk­he­den en zorgt dat ze ener­gie over­houdt voor leu­ke din­gen. Leer Mar­lies en Beer­tje ken­nen in deze drie filmpjes. 

1. Bouw het rustig op

Kijk hoe hulp­hond Beer­tje Mar­lies helpt met aller­lei prak­ti­sche din­gen. Daar­naast sig­na­leert hij ook wan­neer het niet goed gaat met Mar­lies, zodat ze op tijd in kan grijpen.

TIP: Woon je in Soest, Zeist of Amers­foort en heb je behoef­te aan onder­steu­ning bij het leren omgaan met een ziek­te of fysie­ke beper­king? Ga naar onze onli­ne sup­port-zoe­ker.

 

2. Doe wat je plezier geeft

Mar­lies maakt ondanks haar beper­kin­gen prach­ti­ge kle­den van afge­dank­te kle­ding. Mar­lies: “Zoek iets om te doen wat jou ple­zier geeft.”

TIP: Op zoek naar leu­ke din­gen om te doen? De Stich­ting Balans Soest en Soes­ter­berg kan je hel­pen bij het onder­ne­men van (soci­a­le) activiteiten.

 

3. Energie om leuke dingen te doen

Hulp­hond Beer­tje zorgt dat Mar­lies meer ener­gie over­houdt én hij zorgt dat ze haar bewe­ging krijgt, want hij moet natuur­lijk wel uit­ge­la­ten worden.

TIP: Bij een fysi­o­the­ra­pie­prak­tijk zoals Metris en Lijf en Visie kun je terecht voor hulp bij jouw leven met een ziek­te en licha­me­lij­ke beper­king en advies over hulpmiddelen.