Ilse uit Meer­kerk (40 jaar) leeft met MS en Ilse uit Leer­dam (30 jaar) heeft bek­ken­pijn sinds haar zwan­ger­schap. Ze ont­moet­ten elkaar voor het eerst tij­dens een meet-up Levens­kunst 2.0 in Via­nen en wij nodig­den hen uit voor een gesprek. Aan de hand van vra­gen­kaart­jes pra­ten zij over de gevol­gen van leven met fysie­ke beper­kin­gen voor je rela­ties en vriend­schap­pen. Ze blij­ken meer te delen dan alleen hun voornaam…

Verandert er iets in je relaties en vriendschappen?

Een eer­lijk gesprek over de mooie, maar ook over de min­der mak­ke­lij­ke kan­ten van leven met een ziek­te of fysie­ke beperking.

Dank je wel Ilse, Ilse en hulp­hond Siem!

Video: Rosan­ne Faber.

Mede moge­lijk gemaakt door gemeen­te Vijf­hee­ren­lan­den en Han­di­capNL.