Mary (52 jaar) uit Amers­foort is een avon­tu­rier met ver­schil­len­de chro­ni­sche ziek­ten. Ze fietst graag en Mijn Leven 2.0 fiets­te een dag­je met haar mee. Het resul­taat: 3 film­pjes waar­in Mary ver­telt hoe zij ondanks haar kwets­ba­re lijf toch zelf aan het stuur van haar leven blijft.

1. Doe wat bij je past

Mary blijft fiet­sen, ook al vindt haar omge­ving haar fiets­toch­ten niet altijd verstandig.

2. Durf de regie te pakken

Door haar ziek­ten heeft Mary een rij­ker leven. Ze is wie ze is niet ondanks, maar dank­zij haar beperkingen.

3. Willen wat je kan

Ook in Mary’s leven is soms teveel tegen­wind. Ze ver­telt wat haar helpt om de storm te laten overwaaien.

Films: Ralf Silvius