Het ervaringsinzicht van Esther

Anderen helpen je graag, maar ze moeten wel weten hoe

Esther (45 jaar) uit Soest heeft sinds haar 17e pro­gres­sief gehoor­ver­lies. Esther is iemand die niet snel opgeeft en steeds naar nieu­we manie­ren zoekt om haar leven zo vol­le­dig moge­lijk te blij­ven leven ondanks haar gehoor­ver­lies. Daar­bij doet zij vele inzich­ten op, die ze graag deelt met ande­ren die leven met een ziek­te of beper­king. Over vier inzich­ten van Esther maak­ten we een film­pje – over vriend­schap, open­heid, fiet­sen en fit zijn.

1. Vriendschap op een manier die wérkt

In gro­te groe­pen heeft Esther moei­te om ande­ren te ver­staan maar zij vindt ver­bon­den­heid met haar vrien­din­nen wel heel belang­rijk. In dit film­pje zie je hoe Esther en haar vrien­din­nen dit oplos­sen.

TIP Lees meer over het rich­tings­mi­cro­foon­tje

 

2. Wees open over je beperking

Esther ver­telt in dit film­pje over haar werk als hoor­coach bij Hoor­idee. Wat zij zo mooi vindt aan dit werk: “Ik kan mijn eigen gehoor­be­per­king omzet­ten naar iets heel moois.”

TIP Vraag advies van een erva­rings­des­kun­di­ge

* Esther is coach bij Hoor­idee. De coa­ches van Hoor­idee geven advies en coa­ching over leven en wer­ken met gehoor­ver­lies aan slecht­ho­ren­den, hun part­ners, collega’s en ande­re betrok­ke­nen in heel Neder­land.

* Esther is ook coach bij onze mini-coa­ching Stap in Mijn leven 2.0. Ze gaat graag met je in gesprek over wat jouw leven met een ziek­te of beper­king pret­tig kan maken.

 

3. Soms hebben kleine dingen een groot effect

Esther: “Ik vind het heer­lijk om alles op de fiets te doen hier in het dorp, maar fiet­sen is best las­tig, want mijn hoor­toe­stel ver­sterkt alle gelui­den even hard.” Bekijk in het film­pje hoe Esther dit oplost.

TIP De Stich­ting Hoor­mij zet­te nog een aan­tal fiet­stips op een rij

 

4. Begin met kleine stapjes

Esther houdt van spor­ten in de natuur en vindt het belang­rijk om fit te zijn. In dit film­pje zie je hoe Esther sport bij sport4balance: “Ik moest wel een drem­pel over om in een groep te gaan spor­ten, want ik mis veel van het geklets.”

TIP: Ben je op zoek naar een sport? Kijk ook eens op Uniek Spor­ten