In de eer­ste afle­ve­ring van de Bab­bel­box ver­tel­len Rom­my, Caro­li­ne en ande­ren die in augus­tus 2022 het fes­ti­val Levens­kunst 2.0 bezoch­ten over VIERkracht.

Aflevering 1. De kunst van vierkracht

Rom­my leeft met ter­mi­na­le kan­ker. Samen met haar part­ner Caro­li­ne is ze zeer geoe­fend in het aan­spre­ken van hun VIER­kracht. Zoe­ken naar hoe het wel kan, is vol­gens haar, de kunst om te kun­nen leven zoals je wilt.

Films: Ralf Silvius. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Soest en handicap.nl