Mia Willems

Recent ver­scheen in de Sten­tor een inter­view met wet­hou­der Her­man Eng­be­rink die als tien­ja­ri­ge een dwars­lae­sie opliep en sinds­dien in een rol­stoel zit. In het arti­kel ver­telt hij hoe hij zich als wet­hou­der inzet voor een inclu­sie­ve samen­le­ving. Ook ver­telt hij over een cru­ci­aal moment in zijn leven, toen hij op zijn acht­tien­de zijn rij­be­wijs haal­de en zich niet meer afhan­ke­lijk voel­de en tegen ande­ren kon zeg­gen: ‘Stap maar bij mij in de auto’.

Mia: #vindikleuk

omdat het zo mooi aan­geeft hoe belang­rijk het is om te zoe­ken naar die din­gen die ons regie of auto­no­mie geven. Dat kan voor ieder­een iets anders zijn, maar voor Her­man is dat dus let­ter­lijk zelf ach­ter het stuur zit­ten van zijn eigen auto.”