In de vijf­de en laat­ste afle­ve­ring van de Bab­bel­box ver­tel­len Mar­jo­lein en ande­re bezoe­kers van het fes­ti­val Levens­kunst 2.0 hoe zij balans zoe­ken en vinden.

Aflevering 5. De kunst van balans vinden en zoeken

Mar­jo­lein leeft met artro­se en zenuw­pij­nen. Voor haar is ple­zier maken en men­sen om je heen ver­za­me­len waar je ener­gie van krijgt belangrijk.

Films: Ralf Silvius. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Soest en handicap.nl