Festival over omgaan met (lichamelijke) tegenslag

Wan­neer was het: Zater­dag 27 augus­tus 2022, van 14.00 tot 17.00 uur (inloop van­af 13.30 uur)
Waar: The­a­ter IDEA, Wil­laert­straat 49 in Soest

Is het moge­lijk om een pret­tig leven te lei­den met een kwets­baar lijf? Hoe kan je het leven vie­ren als je lichaam niet mee­werkt? En wel­ke inzich­ten hel­pen je daar­bij? Omgaan met een ziek­te of fysie­ke beper­king gaat niet van­zelf. Het vraagt Levens­kunst 2.0.

Het Fes­ti­val Levens­kunst 2.0 bood een afwis­se­lend programma:

 • Ope­ning  met Han­ne­ke Dul­le­mond (dag­voor­zit­ter) en  Lie­sa van Aalst-Veld­man (wet­hou­der in de gemeen­te Soest)
 • Voor­dacht Leve de vier­kracht! door Blog­ger Caro­li­ne Per­rée: Als je lief erg ziek is, leven jul­lie samen met alles wat daar bij hoort. Hoe doe je dat goed? Hoe ga je om met de moei­lij­ke din­gen, zon­der je ver­mo­gen om het leven te vie­ren te ver­lie­zen? Daar­over schrijft en tekent Caro­li­ne, én op het fes­ti­val ver­tel­de ze erover.
 • Goed gesprek over levens­kunst met de levens­kun­ste­naars Lot­tie van Star­ken­burg, Miri­am Rybier, Leena de Wil­de en het publiek
  Pau­ze
 • Work­shops, speed-dates of bezoek aan de fes­ti­val-foy­er. Lees hier meer over de work­shops. De work­shops waren: 
  1. Zit-yoga
  2. Samen kunst kijken
  3. Ont­moe­ting pret­tig erop uit
  4. Ont­dek je werkwaarden
  5. Pret­tig samen­le­ven met je verstand
  6. Speed­da­ten met een psy­cho­loog of coach
 • Vul je men­ta­le goodie bag: Wer­ve­len­de inter­ac­tie­ve afslui­ting met kor­te film­pjes, een lied van Har­ry Laken­man en gedich­ten van Ire­ne Cor­zi­li­us en Dag­mar Schaap.
 • En ver­der kon je in de foy­er je tips delen bij Levens­kunst Bab­bel­box, advies vra­gen aan het ver­zuim­lo­ket, mee­zin­gen met de Joek­box en nog veel meer.

Bekijk de film­pjes die in de Levens­kunst Bab­bel­box zijn gemaakt:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

“Ik ben wie ik ben, niet ondanks, maar dankzij dit lijf.”

Mary uit Amersfoort

 

Partners

Het festival is een initiatief van de coöperatie Ecare4you, en krijgt (financiële) steun van de gemeente Soest, HandicapNL, KunstenHuis Idea en Kunst Natuur Welzijn.

Help je mee?

 

Vertel ons wat je van Mijn Leven 2.0 vindt

 

Klik hier.