In de twee­de afle­ve­ring van de Bab­bel­box ver­tel­len Anke en ande­ren die in augus­tus 2022 het fes­ti­val Levens­kunst 2.0 bezoch­ten over de kunst van kij­ken naar wat wel kan.

Aflevering 2. De kunst van kijken naar wat je wel kan

Anke leeft met een auto-immuun ziek­te en ze heeft een coun­se­lings­prak­tijk in Zeist. Zin­gen en schil­de­ren zijn voor haar een tegen­wicht voor de niet leu­ke din­gen in het leven.

Films: Ralf Silvius. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Soest en handicap.nl