Han­ne­ke was de dag­voor­zit­ter van het fes­ti­val Levens­kunst 2.0 dat we in augus­tus 2022 orga­ni­seer­den. In deze der­de afle­ve­ring van de Bab­bel­box ver­telt zij over de kunst van zelf­re­flec­tie met zelf­com­pas­sie. Ook ande­re bezoe­kers komen aan het woord.

Aflevering 3. De kunst van zelfreflectie met zelfcompassie

Han­ne­ke leeft met een onder ande­re her­sen­scha­de en ze heeft een coa­chings­prak­tijk. Voor­beel­den hel­pen haar om voor­bij haar eigen kader te den­ken en din­gen te gaan doen die ze voor­heen niet deed.zij en ande­ren die het fes­ti­val bezochten

Films: Ralf Silvius. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Soest en handicap.nl