Lia (68 jaar) uit Soest golft ondanks haar ‘han­di­caps’ heel graag. Ze heeft kan­ker, darm­per­fo­ra­ties en nier­f­a­len over­leefd en dia­ly­seert nu een aan­tal keer per week. Eigen­lijk is ze aan haar vier­de leven bezig. Ter­wijl ze haar lie­ve­lings­sport golf uit­oe­fent, ver­telt Lia ons hoe zij een posi­tie­ve kijk op het leven houdt.

1. Stimuleer de bloedsomloop

Lia legt uit waar­om juist gol­fen zo’n fij­ne sport voor haar is.

2. Kleine dingen geven moed

Als het slecht gaat, maken de klei­ne din­gen die vrien­den doen een groot verschil.

 

3. Anders dan anders

Din­gen onder­ne­men is belang­rijk. Lia’s lijf­spreuk is: met twee benen op de grond kom je geen stap verder.

Films: Ralf Silvius