Thom (24 jaar) uit Soest is een aan­tal jaar gele­den door een onge­luk blind gewor­den. Met steun van zijn fami­lie en vrien­den heeft hij zijn leven weer opge­pakt. Hij pro­beert graag nieu­we din­gen uit en ont­dek­te pas­sies voor roei­en en gitaar­spe­len. Zijn vrien­den heb­ben veel res­pect voor zijn posi­tiviteit en open­heid. Bekijk de vier film­pjes over roei­en, gitaar­spe­len, humor en Ajax.  

1. Probeer het gewoon  

Tij­dens zijn reva­li­da­tie pro­beer­de Thom een nieu­we sport uit en nu geniet hij enorm van de snel­heid op het water en het bui­ten­zijn in de natuur.

Tip: Ben jij ook op zoek naar een geschik­te sport? In veel gemeen­tes zijn er beweeg­ma­ke­laars aan­ge­past spor­ten die je kun­nen advi­se­ren. Beweeg­ma­ke­laars zijn er ook in Soest, Amers­foort en Zeist.

 

2. Zet je oren open

Thom wil­de stie­kem altijd al gitaar leren spe­len maar had er nooit tijd voor. Nu hij heeft leren spe­len, is hij ver­liefd gewor­den op het mooie instrument. 

Tip: Voor muziek­les in Soest kan je terecht bij Kun­sten­cen­trum Idea

 

3. Houd het luchtig

 In dit film­pje ver­tel­len Thom en zijn vrien­den hoe hecht ze zijn. Voor­al Thom’s posi­tie­ve hou­ding en humor valt op. Thom: “Ik zorg ervoor dat het niet te zwaar wordt.” 

 

4. Geef liefde, dan krijg je ook liefde terug

Begin dit jaar gin­gen Thom en zijn vrien­den naar een wed­strijd van Ajax. Thom kreeg niet alles mee, maar genoot even­goed van de sfeer en de gezel­lig­heid met zijn vrienden.

Wil je meer inspi­ra­tie? Bekijk ook de  video’s van men­sen met een ziek­te of beper­king uit Zeist en Amers­foort.

 

Films: Babette Burgi