Wij zijn benieuwd hoe ande­ren hier­over den­ken en we vroe­gen het aan een aan­tal men­sen. We kre­gen vier ver­schil­len­de antwoorden…

Iedereen heeft wel een beperking

Ik heb het zelf over ‘mijn beper­kin­gen’. Het leu­ke daar­aan vind ik dat ieder­een wel een beper­king heeft! Licha­me­lijk of men­taal. En soms is iemand zich daar niet van bewust, maar de omge­ving wel. Bij­voor­beeld als iemand nog­al hals­star­rig is. Dat vind ik echt een beperking!

Hetty (59 jaar) uit Amersfoort kreeg als 16-jarige een armamputatie

Golf

Ik zeg ‘beper­king’. ‘Han­di­cap’ is een term bij golf.

Sabine (50 jaar) uit Montfoort heeft MS

Wie bepaalt of ik beperkt ben?

De woor­den ‘han­di­cap’ en ‘beper­king’ wor­den door elkaar gebruikt, waar­bij ‘beper­king’ het vaakst. In mijn ogen is er een groot ver­schil tus­sen de twee en mijn voor­keur gaat sterk uit naar het woord ‘han­di­cap’, want dit geeft een fei­te­lij­ke weer­ga­ve van wat er aan de hand is. Ver­ge­lijk het met een dia­gno­se. Daar­bij heeft het woord geen lading omdat het een con­sta­te­ring is van een feit. Een dia­gno­se bevat geen oor­deel van goed of fout of las­tig of zie­lig. Het is wat het is en van­daar treed je de wereld tege­moet. Het woord ‘beper­king’ geeft let­ter­lijk een beper­king. Waar ‘han­di­cap’ vrij­heid geeft, word je door ‘beper­king’ al tegen­ge­hou­den. Wie bepaalt of ik beperkt ben? Ik heb twee han­di­caps maar ben ver­re van beperkt! Een beper­king cre­ëer je zelf of wordt gecre­ëerd door de men­sen om je heen of de maat­schap­pij. Die kun­nen beper­ken. Dus eigen­lijk heeft je omge­ving een beper­king met jouw handicap.

Arda (48 jaar) uit Amersfoort heeft een korte arm en een spastisch been

Vriendelijker

Ik vind ‘gehan­di­cap­te’ zo zwaar klin­ken. ‘Min­der­va­li­de’ vind ik een beter en vrien­de­lij­ker woord.

Rita (55 jaar) uit Amersfoort heeft MS

Deel jouw ervaringen

Heb je een dilem­ma, vraag of pro­bleem en ben je benieuwd hoe ande­ren hier­mee (zou­den) omgaan? Mail je vraag in maxi­maal 200 woor­den naar info@​mijnleventweepuntnul.​nl