De vraag van Mijn Leven 2.0:

Mensen spreken ons er wel eens op aan dat wij het vaak hebben over lichamelijke beperking. Ze voelen zich helemaal niet beperkt. Is handicap een beter woord? Wat vind jij? En waarom? Of misschien heb je nog een andere suggestie?

Wij zijn benieuwd hoe ande­ren hier­over den­ken en we vroe­gen het aan een aan­tal men­sen. We kre­gen vier ver­schil­len­de antwoorden…

Iedereen heeft wel een beperking

Ik heb het zelf over ‘mijn beper­kin­gen’. Het leu­ke daar­aan vind ik dat ieder­een wel een beper­king heeft! Licha­me­lijk of men­taal. En soms is iemand zich daar niet van bewust, maar de omge­ving wel. Bij­voor­beeld als iemand nog­al hals­star­rig is. Dat vind ik echt een beperking!

Hetty (59 jaar) uit Amersfoort kreeg als 16-jarige een armamputatie

Golf

Ik zeg ‘beper­king’. ‘Han­di­cap’ is een term bij golf.

Sabine (50 jaar) uit Montfoort heeft MS

Wie bepaalt of ik beperkt ben?

De woor­den ‘han­di­cap’ en ‘beper­king’ wor­den door elkaar gebruikt, waar­bij ‘beper­king’ het vaakst. In mijn ogen is er een groot ver­schil tus­sen de twee en mijn voor­keur gaat sterk uit naar het woord ‘han­di­cap’, want dit geeft een fei­te­lij­ke weer­ga­ve van wat er aan de hand is. Ver­ge­lijk het met een dia­gno­se. Daar­bij heeft het woord geen lading omdat het een con­sta­te­ring is van een feit. Een dia­gno­se bevat geen oor­deel van goed of fout of las­tig of zie­lig. Het is wat het is en van­daar treed je de wereld tege­moet. Het woord ‘beper­king’ geeft let­ter­lijk een beper­king. Waar ‘han­di­cap’ vrij­heid geeft, word je door ‘beper­king’ al tegen­ge­hou­den. Wie bepaalt of ik beperkt ben? Ik heb twee han­di­caps maar ben ver­re van beperkt! Een beper­king cre­ëer je zelf of wordt gecre­ëerd door de men­sen om je heen of de maat­schap­pij. Die kun­nen beper­ken. Dus eigen­lijk heeft je omge­ving een beper­king met jouw handicap.

Arda (48 jaar) uit Amersfoort heeft een korte arm en een spastisch been

Vriendelijker

Ik vind ‘gehan­di­cap­te’ zo zwaar klin­ken. ‘Min­der­va­li­de’ vind ik een beter en vrien­de­lij­ker woord.

Rita (55 jaar) uit Amersfoort heeft MS

Deel jouw ervaringen

Heb je een dilem­ma, vraag of pro­bleem en ben je benieuwd hoe ande­ren hier­mee (zou­den) omgaan? Mail je vraag in maxi­maal 200 woor­den naar info@​mijnleventweepuntnul.​nl