Het­ty (57 jaar) uit Amers­foort kreeg op jon­ge leef­tijd een armam­pu­ta­tie. Zij leer­de steeds meer zelf de regie te nemen en te hou­den. Hoe ze dat doet, ver­telt ze in deze drie filmpjes.

1. Durf hulp te vragen

Het­ty heeft geleerd om hulp te vra­gen. Ze vindt dat geen teken van zwak­te, maar juist sterk als je dat durft.

TIP: Kan jij wel wat hulp gebrui­ken bij het vorm­ge­ven van je leven met een ziek­te of beper­king? Kijk dan eens in onze sup­port-zoe­ker.

 

2. Kies werk dat je kan

Het­ty werkt met veel ple­zier als buurt­net­wer­ker in Amers­foort. Haar advies: zoek werk dat aan­sluit bij wat je kan.

3. Luister goed naar je lichaam

Soms moet je eerst erva­ren hoe het is om over je gren­zen te gaan… Dit over­kwam Het­ty toen ze zich­zelf leer­de breien.

TIP: Mind­ful­ness kan hel­pen bij het leren luis­te­ren naar je lichaam. Klik hier voor een over­zicht van hulp en hulp­ver­le­ners uit de sup­port-zoe­ker die mind­ful­ness bieden.

Films: Julia Feller