Dit jaar is het 10 jaar gele­den dat Niek van den Adel een onge­luk met zijn motor kreeg. Hij kwam door een dwars­lae­sie in een rol­stoel terecht. Het is hem gelukt de veer­kracht te vin­den en “zijn leven 2.0” op te bou­wen. Hij zegt zelfs dat hij nu een zin­vol­ler en geluk­ki­ger leven leidt dan voor zijn onge­luk. Dat gaat niet van­zelf. Het is een bewust en actief pro­ces. Je kan er meer over lezen in zijn boek Crash.

Alice: “#vindikleuk

omdat Niek elk jaar de dag viert dat hij zijn dwars­lae­sie kreeg. Lang zal ze lae­sie. Hij viert op die dag dat het leven bestaat uit pijn­lij­ke en geluk­ki­ge momen­ten. Hij is dank­baar voor al deze hoog­te- en diep­te­pun­ten, alle lit­te­kens en alle lief­de om hem heen. Hij rea­li­seert zich dat som­mi­ge men­sen het raar of ver­ve­lend vin­den dat hij zijn dwars­lae­sie viert, maar hij vindt het een goe­de reden voor een feestje.

Hier­door ben ik gaan reke­nen. Dit jaar is het ook 10 jaar gele­den dat ik mijn nieu­we heu­pen kreeg. 28 okto­ber rechts en 4 janu­a­ri links. Ik vier het nooit echt maar benoem het altijd wel. “Van­daag is mijn rech­ter­heup jarig” zeg ik altijd. Maar door het ver­haal van Niek raak ik geïn­spi­reerd om het ook eens te vie­ren. Door mijn nieu­we heu­pen leef ik met min­der pijn en ben ik min­der beperkt. En daar ben ik heel blij mee!

Hoe ik het ga vie­ren? Dat weet ik nog niet…