Mia Willems

Op mijnkwaliteitvanleven.nl kwa­men we een mooi film­pje tegen van Alexan­der. Hij heeft de dode­lij­ke ziek­te pul­mo­na­le hyper­ten­sie en ver­telt over zijn kwa­li­teit van leven.

Mia: #vindikleuk

Alexan­der heeft mij er in 3 minu­ten van over­tuigt dat een goed leven voor ieder­een bin­nen bereik is. Hij ver­telt hoe hij ervoor zorgt dat hij wel leidt, maar niet lijdt onder zijn ziek­te. Eén van zijn vele goe­de tips: “Het gaat er om dat je iets waar­maakt van wat je graag wilt doen. Hoe klein ook. Je kan altijd weer een ver­volgstap zet­ten.” Zo wan­delt Alexan­der zelf door de heem­tuin bij hem om de hoek bij wij­ze van ‘wereld­reis’.”