Ilse (30 jaar) uit Leer­dam leeft met bek­ken­pijn en over­weegt om weer bui­ten de deur aan de slag te gaan. Maar dat levert haar een dilem­ma op: omdat ze dan thuis min­der kan wordt haar thuis­front extra belast. Wij leg­den haar dilem­ma voor aan ons netwerk.

Doen!

Ingrid: “Ik zie heel veel plus­pun­ten van werk of vrij­wil­li­gers­werk. Je krijgt er een leu­ker leven door, omdat je meer men­sen ont­moet. Als je thuis­komt heb je wat anders te ver­tel­len. Bespreek thuis wat je even­tu­eel kan laten lig­gen of niet meer doet of iemand anders voor je kan doen. Als je het geluk hebt dat je geen beper­king of chro­ni­sche ziek­te hebt en je hebt kin­de­ren en werkt alle­bei dan moet je ook ‘schip­pe­ren’ toch?”

Ingrid (60 jaar) uit Amersfoort heeft een beenamputatie en zit in een rolstoel. Bekijk ook Ingrids eigen verhaal.

Ga niet over je grenzen

Jeroen: “Din­gen doen waar je erg blij van wordt geeft ook weer (men­ta­le) ener­gie. Je maakt wat mee en doet wat nut­tigs. Per­soon­lijk heb ik gemerkt dat dat ook een posi­tief effect kan heb­ben op je omgeving/gezin. De kunst is wel om niet over je gren­zen te gaan. Om die te vin­den moet je er waar­schijn­lijk wel eerst een keer­tje over­heen… Mijn tip is om niet iets aan te gaan waar je met­een aan vast zit. Begin bij­voor­beeld met een och­tend per week iets te doen. En gaat het niet dan zoek je iets anders.

Jeroen (48 jaar) uit Amersfoort heeft MS.

Voldoening

Anke: “Vrij­wil­li­gers­werk of betaald werk bui­tens huis zorgt voor vol­doe­ning, je bent onder de men­sen en je hebt iets om over te pra­ten. Het kost ener­gie maar levert je ook weer veel op, als je het zo kunt plooi­en dat het werk je niet leeg trekt. Bedenk samen hoe de taken in huis ver­deeld kun­nen wor­den, of je ze uit kunt beste­den of dat je ze ver­sim­pelt. Een schoon huis is fijn en belang­rijk maar hoe schoon moet het zijn? Ook bood­schap­pen doen vraagt wat meer plan­nen en voor­uit­den­ken zodat het zo min moge­lijk ener­gie kost. Mis­schien kun je ze laten bezor­gen of kan iemand anders de gro­te bood­schap­pen doen.”

Anke (59 jaar) uit Zeist heeft verschillende chronische ziekten. Anke is onze regiocoördinator. Lees ook Ankes eigen verhaal.

Mooie gelegenheid

Anne­ke: “Mooie vraag en een mooie gele­gen­heid om thuis elkaars behoef­ten en kwa­li­tei­ten te benoe­men. Wat is er nodig en wat levert ’t op? De taken die blij­ven lig­gen vor­men mis­schien een veel min­der groot pro­bleem dan gedacht.”

Anneke (53 jaar) uit Amersfoort heeft reuma en slaapapneu.

Overlaten

Miri­am: “Werk maakt je een leu­ker mens. Ik laat veel over aan mijn part­ner en huis­hou­de­lij­ke hulp. Din­gen die mijn part­ner echt niet fijn vindt en ik kan doen, doe ik. Zoals zijn lunch maken en eten koken. Bood­schap­pen bestel ik.”

Miriam (57 jaar) uit Soest heeft MS. Lees ook wat Miriam nog meer vertelt over eigen regie.

Deel jouw ervaringen

Heb je een dilem­ma, vraag of pro­bleem en ben je benieuwd hoe ande­ren hier­mee (zou­den) omgaan? Mail je vraag in maxi­maal 200 woor­den naar info@​mijnleventweepuntnul.​nl