De pod­cast ‘De Hoogstraat Reva­li­da­tie — Ver­ha­len van Nu’ volgt vier jon­ge men­sen na een zwaar onge­luk of met een zwa­re aan­doe­ning. Je hoort hoe Flo­ris (27), Zoë (15), Kees (34) en Roos (26) er tij­dens hun maan­den­lan­ge reva­li­da­tie­tra­ject naar stre­ven om weer zo goed moge­lijk mee te doen in de maat­schap­pij. Alle­maal met een ande­re weg en uitkomst.

Wat goed werkt is dat de zes­de­li­ge pod­cast gemaakt is door Roos Oos­ter­baan die ooit zelf in De Hoogstraat reva­li­deer­de van­we­ge een dwars­lae­sie. Je merkt dat ze weet waar ze het over heeft.

Mia: #vindikleuk

“omdat de pod­cast goed in elkaar zit en daar­door blijft boei­en. Je wordt echt mee­ge­no­men in de reva­li­da­tie van de hoofd­per­so­nen en de maker reflec­teert op wat er gebeurt. Het is hoop­ge­vend hoe veer­krach­tig men­sen zijn. Neem Roos. Zij komt onder meer met hulp van cre­a­tie­ve the­ra­pie uit haar hoofd en meer in haar lijf en dit helpt haar om de pijn die ze heeft te ver­dra­gen. Ze zegt ook wij­ze din­gen, bij­voor­beeld over accep­ta­tie van je beper­king. Zij leer­de in haar reva­li­da­tie dat accep­ta­tie geen recht­lij­nig pro­ces is. Het is niet iets wat op een gege­ven moment klaar is, maar iets dat met gol­ven meer en min­der aan­we­zig zal zijn voor de rest van je leven. Herkenbaar!”

Luister zelf

Je kunt de pod­cast beluis­te­ren via de web­si­te van De Hoogstraat Reva­li­da­tie en op alle beken­de pod­cast­plat­forms, bij­voor­beeld op Spo­ti­fy.