samenwerking handicap.nl

Uitrol Mijn Leven 2.0 in de provincie Utrecht

Tot nu toe is Mijn Leven 2.0 actief in de gemeenten Amersfoort, Zeist, Soest en Vijfheerenlanden. Dankzij samenwerking met Handicap.nl kan de komende tijd stapsgewijs worden opgeschaald naar de rest van de provincie Utrecht. Het initiatief wordt zo relevant voor nog meer mensen die leven met een ziekte of lichamelijke beperking.

Mijn Leven 2.0 is in 2018 gestart omdat mensen die leven met een ziekte of beperking aangeven onvoldoende psychosociale ondersteuning te krijgen en ook de weg naar beschikbare psychosociale zorg niet goed weten te vinden. Carin Schröder, mede-initiatiefnemer van Mijn Leven 2.0, is blij met de samenwerking met Handicap.nl: "Beiden ambiëren we om mensen die leven met een lichamelijke beperking vanuit hun eigen kracht te ondersteunen. Met de inhoudelijke en financiële steun van Handicap.nl gaan we meer mensen helpen bij het realiseren van een prettig leven."

Met preventieve diensten ondersteunt Mijn Leven 2.0 mensen om zich weerbaarder te voelen, zelfredzamer te zijn en actiever te participeren in de maatschappij. Dit is dan ook de reden dat handicap.nl Mijn Leven 2.0 een interessant project vindt om te ondersteunen: "Mensen die met een chronische beperking te maken hebben, kunnen door Mijn Leven 2.0 effectief en laagdrempelig worden geholpen via peer support. Zodoende biedt dit een aanvulling op formele en reguliere zorg."

🌱 Ben je actief in de provincie Utrecht en wil je meer samenwerken met Mijn Leven 2.0? Of leef je met een ziekte of beperking en ben je geïnteresseerd om vrijwillig een bijdrage te leveren aan Mijn Leven 2.0? We komen graag met je in contact!

Mail naar info@mijnleventweepuntnul.nl