Waar vind je mak­ke­lijk een psy­cho­loog, coach, yogales, mind­ful­ness­cur­sus of onli­ne trai­ning met begrip voor wat er bij jouw ziek­te of beper­king komt kij­ken, zodat je dat niet eerst alle­maal hoeft uit te leggen?

Wij ver­za­mel­den het aan­bod in de regio Utrecht in de onli­ne sup­port-zoe­ker van Mijn Leven 2.0. En op basis van jul­lie feed­back is deze nu ver­der verbeterd:

🌱Je kunt nu ook zoe­ken in een kaartje van de regio Utrecht.
🌱Je kunt ook selec­te­ren op prijs.
🌱We heb­ben yoga en mind­ful­ness toegevoegd.
🌱We heb­ben voor­stel­film­pjes gemaakt (en er komen er meer).
🌱En we maak­ten deze nieu­we promotievideo!!!

Kijk en deel

Kijk snel rond in de nieu­we sup­port-zoe­ker en pro­beer wat uit!

Ken je (of heb je zelf) aan­bod dat niet mag ont­bre­ken? Laat het ons weten via info@​mijnleventweepuntnul.​nl.