In het pro­gram­ma ‘Weet wat je date’ onder­zoekt Eva Eik­hout de lief­de bij men­sen waar­bij het net even anders is dan anders. Daten als je afwijkt van de norm. Hoe gaat dat dan? Past op elk pot­je echt een dek­sel­tje? In deze serie zoekt Eva, die gro­ten­deels haar armen en benen mist, haar prins en ze inter­viewt zes stel­len. Deze stel­len die afwij­ken van de norm laten zien dat de lief­de voor hen bestaat en dat de lief­de niet extra inge­wik­keld hoeft te zijn als één of bei­de afwijkt.

Alice: #vindikleuk

omdat ik fan van Eva ben. Ik heb al eer­der een #vin­den­wij­leuk geschre­ven waar­in Eva een rol speel­de. Het is een hip­pe, spon­ta­ne en inspi­re­ren­de dame die zich­zelf en dus ook haar fysie­ke beper­king inzet als onder­werp voor dit pro­gram­ma. Ze door­breekt hier­mee een taboe en laat zien dat alles bespreek­baar is en dat heel veel ook gewoon wel kan. Ik vind het een leu­ke serie. Er wordt veel gela­chen, maar zijn ook seri­eu­ze onder­wer­pen en wij­ze les­sen in ver­werkt. Ook voor men­sen zon­der fysie­ke beperking;-).

Eva wil graag haar ide­a­le part­ner vin­den en ze heeft een kin­der­wens. Ik hoop dat ze vindt wat ze zoekt.

Headerfoto: Annemieke van der Togt