Lotgenotencontact met een camera erbij

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Lotgenotencontact met een camera erbij

We kwa­men de leu­ke vlog ‘Homo én gehan­di­capt?!’ tegen. Hier­in beant­woor­den de twee spas­ti­sche gays Eva Kroes en Matijn Nij­huis uit­een­lo­pen­de vra­gen als: “Is seks anders voor men­sen met cere­bra­le pare­se?”, “Wat vin­den gehan­di­cap­ten irri­tan­te opmer­kin­gen?” en “Schaam je je voor je cere­bra­le parese?”

Portretten-CenM-13-700x700

Mia: “#vin­den­wij­leuk omdat Matijn en Eva open, niet zie­lig en met humor ant­woord geven. Een paar cita­ten die mij bij­ble­ven: “Soms heb je zelf meer last van je han­di­cap dan ande­ren” en “Wij zijn de alloch­to­nen onder de gehan­di­cap­ten”. Wat ik als ‘belie­ver’ in de kracht van erva­rings­des­kun­dig­heid hele­maal leuk vindt, is dat Matijn han­dig­heid­jes leert van Eva en andersom.” 

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van anderen.

 

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.