Auto goed voor eigenwaarde

Like_btn

#vin­den­wij­leuk

Auto goed voor eigenwaarde

Recent ver­scheen in de Sten­tor een inter­view met wet­hou­der Her­man Eng­be­rink die als tien­ja­ri­ge een dwars­lae­sie opliep en sinds­dien in een rol­stoel zit. In het arti­kel ver­telt hij hoe hij zich als wet­hou­der inzet voor een inclu­sie­ve samen­le­ving. Ook ver­telt hij over een cru­ci­aal moment in zijn leven, toen hij op zijn acht­tien­de zijn rij­be­wijs haal­de en zich niet meer afhan­ke­lijk voel­de en tegen ande­ren kon zeg­gen: ‘Stap maar bij mij in de auto’. 

Portretten-CenM-13-700x700

Mia: “#vin­den­wij­leuk omdat het zo mooi aan­geeft hoe belang­rijk het is om te zoe­ken naar die din­gen die ons regie of auto­no­mie geven. Dat kan voor ieder­een iets anders zijn, maar voor Her­man is dat dus let­ter­lijk zelf ach­ter het stuur zit­ten van zijn eigen auto.”

Over de rubriek #vin­den­wij­leuk

Mijn leven 2.0 vindt het zon­de om het wiel opnieuw uit te vin­den en deelt daar­om opval­len­de en inte­res­san­te berich­ten van anderen.

 

Help je mee?

 

We horen graag wat je van Mijn Leven 2.0 vindt.
Wil je 4 korte vragen beantwoorden?

 

Klik hier.